Uudised

9 olulist fakti STEP-programmi sisenenud noorte kohta

Loe,  mis mõju on STEP-programmil selles osalejatele ja ühiskonnale. Lühikokkuvõte STEP-programmi mõju vahehindamisest 2019. aasta 1. poolel viidi läbi programmi mõju vahehindamine. Selle olulisemad tulemused toome siin ära. Vahehindamise teostas OÜ Stories For Impact. 9 olulist fakti STEP-programmi sisenenud noorte kohta Kõigil programmi sisenenud noortel esineb vajadusi psühhosotsiaalse toe ja / või tööturuteenuste järele. 48% …

9 olulist fakti STEP-programmi sisenenud noorte kohta Read More »

Rõõmustame koostöö üle Tallinna noorte tugiprogrammiga „Hoog sisse“

Rõõmustame koostöö üle Tallinna noorte tugiprogrammiga „Hoog sisse“ “Hoog Sisse” programmi eesmärk on luua kolme aasta jooksul (2019–2021) usalduslik kontakt Tallinna linnas 3300 mitteõppiva- või töötava noorega, pakkudes neile selliseid tegevusi ja tuge, mis toetavad noorte naasmist õpingutesse või tööle. Noorteprogramm „Hoog sisse“ on osa Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille eesmärk on mitteõppivate või -töötavate …

Rõõmustame koostöö üle Tallinna noorte tugiprogrammiga „Hoog sisse“ Read More »

Aasta 2019

Ene Velström STEP-programmi nõustamisvaldkonna juht Mis läks minul STEP-programmis töötades hästi? Hästi on see, et spetsialistid teavad STEPprogrammi ja ütlevad selle toimimise kohta tunnustavaid sõnu. 2018 oli palju sisukaid kohtumisi- esile soovin tõsta koostöiseid võrgustikukohtumisi paljudes Harjumaa KOVides ja LOVides, rütmiliselt toimuvaid kohtumisi Viru ja Tallinna vangla kriminaalhooldajatega, koostöövõrgustiku supervisioonipäeva teistkordset toimumist, koostöösidemete järjepidevat hoidmist …

Aasta 2019 Read More »

Intervjuu STEP-programmi uue arendusjuhi Janne Luhaga

Tere Janne, räägi mõne sõnaga endast? Kes sa oled, kust sa tuled, millega varem tegelesid? Tere, olen uus STEP-programmi arendusjuht. Hetkel õpin TÜ sotsiaaltöö- ja poliitika magistriõppes 1.kursusel, enne STEPi olin SA Innove Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse karjääriinfospetsialist ja nõustaja. Olen ka lastejooga õpetaja ning üliõpilaskorporatsioon Amicitia lihtvilistlane, samuti olin MTÜ Aiesec Tartu liige, kuulusin organisatsiooni …

Intervjuu STEP-programmi uue arendusjuhi Janne Luhaga Read More »

Milliseid töökohti noored eelistavad?

Milliseid töökohti noored eelistavad? Noorte puhul võib tähele panna, et pigem soovitakse minna tööle, mida on võimalik kiiremini omandada ning selliseid uusi töökohti, millega endal või perekonnal-tuttavatel kokkupuudet ei ole ning kus peaks uut ala omandama, pigem peljatakse. Töökohtadele, kus tuleb pikemat aega omandada uusi oskusi, kergesti ei minda, soovitakse kohe n.-ö. hakkama saada ja …

Milliseid töökohti noored eelistavad? Read More »

STEP-programm septembris

Septembrikuu oli STEP-programmi jaoks tegus. 07.09 – Lasnamäe LOV sotsiaalosakonna juhataja ja talituse juhatajatega kohtumine. STEP-programm otsis Lasnamäe LOV sotsiaalosakonnalt tuge ja nõu, kuidas ehitada veelgi tõhusamalt üles koostööd omavalitsustega ning kuidas kõige mõistlikumalt koostada vastav koostöömudel. Kohtumine Lasnamäe LOV sotsiaalosakonna juhataja ja talituse juhatajatega andis STEP-programmile mitmeid häid sisendeid, mida nüüd tegudeks vormistame. Kavatseme …

STEP-programm septembris Read More »

STEP-programm kohtus Jõhvis ja Pärnus MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik töötajatega

STEP-programm kohtus Jõhvis ja Pärnus MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik töötajatega ja elanikega. MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik poolt pakutud ajutine majutusteenus on teenus, mille raames võimaldatakse ajutist majutuskohta, kuni kuueks kuuks pärast vanglast vabanemist. Kohtumised toimusid arutelu vormis ning peamine fookus oli STEP-programmi kogemusel ja sellel, kuidas STEP-programm toetab õigusrikkumistaustaga inimeste tööle minekut. Peamised teemad, mis kohtumistel osalenutele huvi …

STEP-programm kohtus Jõhvis ja Pärnus MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik töötajatega Read More »

STEP-programmi 2018. aasta tegemised

2018 Arvudes: 2018. aastal programmi sisenenud noored: Saabunud 35 ankeeti. Nõustajate juurde suunatud 28 noort, kellest nõustamisele jõudis 17. Nendest 4 said STEP tööle ja 4 noorega töö käib.  Kokku on STEP-i teenusesse on sisenetud tänaseks 99-l korral, tööintervjuuni on sisenenud noortega jõutud 47 korral ja töölepingu sõlmimiseni on jõutud 28 korral. Soovime kõigile tegijatele …

STEP-programmi 2018. aasta tegemised Read More »

Töökoht pärast vabanemist

STEP-programm viis Tallinna vangla ning Töötukassaga koostöös läbi Tallinna vanglas gruppi nimega “Töökoht pärast vabanemist”. Grupitööde sisu on välja töötatud vastavalt STEP-programmi ülesehitusele. Eesmärk oli anda kinnipeetavatele, kes kuuluvad STEP-programmi sihtgruppi, ülevaade kuidas STEP-programm toimib ning milliseid võimalusi pakub. Teine rõhuasetus oli peamiselt sellel, et sihtrühma kuuluvad saaksid mõtteid ja tööriistu ja oskaks seada oma …

Töökoht pärast vabanemist Read More »

Mõjutamisoskused töös noortega

STEP-programmi raames alustavad uued politseiametnike grupid 6-päevast koolitust “Mõjutamisoskused töös noortega”, kus õpitavad vestluste mudelid ja professionaalse suhtlemise oskused on heaks toeks uute seadusemuudatuste rakendamisel töös alaealistega. Enne karistust on vaja noort mõjutada mittekaristuslikul moel ja pakkuda talle võimalusi oma tegu heastada või muul viisil vastutust võtta. Samuti on siin igakülgseks toeks mitmed kohalikud ja …

Mõjutamisoskused töös noortega Read More »