STEP-programm kohtus Jõhvis ja Pärnus MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik töötajatega

STEP-programm kohtus Jõhvis ja Pärnus MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik töötajatega ja elanikega. MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik poolt pakutud ajutine majutusteenus on teenus, mille raames võimaldatakse ajutist majutuskohta, kuni kuueks kuuks pärast vanglast vabanemist.

Kohtumised toimusid arutelu vormis ning peamine fookus oli STEP-programmi kogemusel ja sellel, kuidas STEP-programm toetab õigusrikkumistaustaga inimeste tööle minekut.

Peamised teemad, mis kohtumistel osalenutele huvi pakkusid, olid:

  • tööandjate poolne nägemus ja suhtumine õigusrikkumistaustaga inimeste tööle võtmisesse (millised õigusrikkumised tekitavat suuremat usalduslõhet, milliseid töökohti ja millise palgaga ollakse üldse valmis pakkuma, kuidas suhtuvad võimalikud tulevased kolleegid inimeste minevikus toime pandud õigusrikkumistesse jne)
  • võlgadega toimetuleku võimlaused ja sellega seotud langev töömotivatsioon
  • erinevused töövõimalustes Harjumaal, Pärnumaal ja Ida-Virumaal. Sellest lähtus ka arutlus, millised võimalused on Harjumaale elukohta üürida või kuidas oleks võimalik suurendada koha peal võimalike tööandjate hulka, kes on valmis õigusrikkumise taustaga inimesi tööle võtma

Arutelud olid info- ja huumorirohked, keskendudes peamiselt võimalustele, mitte takistustele.

STEP-programmi poolt ootame tulevikus MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevikuga põnevat koostööd ning ühiste plaanide arutamisi.