MIKS STEPIGA LIITUDA?

Vabatahtlikule

Positiivne emotsioon, mille saad noorte aitamisest

STEP-programm

Uued sõbrad

STEP-programm

Põnevad koolitused ning uued oskused ja teadmised

Täna on STEP-programm ainus programm Eestis, mis tegeleb spetsiaalselt õigusrikkumise taustaga noorte toetamise ning neile töö- või õpiväljundi leidmise ja muu abistava teenuse otsimisega. Õigusrikkumise taustaga noored on ühiskonna üks haavatavamaid sihtrühmi. Seda seetõttu, et sotsiaalne ebaõiglus stigmatiseerimise ja tauniva suhtumise tõttu on teinud sellise taustaga noorte ühiskonda sulandumise ja tööturul toimimise keeruliseks. Noorte endi sõnul ning STEP-programmi spetsialistide mitmeaastase töö tulemusena on selgunud, et sellised noored vajavad lisaks tööle enda kõrvale tugiisikuid, vabaaja veetmise võimalusi, hobisid, oskuste arendamist, sulandamist prosotsiaalsetesse suhetesse jpm. Selliseid võimalusi on paljud organisatsioonid ja eraisikud valmis pakkuma vabatahtlikkuse raames, seetõttu on tarvis leida need inimesed STEP-programmi jaoks üles ning nende tegevust sihitatult koordineerida.

STEP-programmi vabatahtlike kogukonna loomise eesmärgiks on õigusrikkumise taustaga noorte tööturule suurem kaasamine ja nende tegevuses hoidmine läbi vabatahtliku töö ja ühiskondliku panuse.

KUIDAS TOIMUB KOOSTÖÖ?

Vabatahtlikuna on sul võimalik panustada STEP-programmi tegevusse mitmel erineval viisil. Enim vajame oma võrgustikku eraisikuid ja ettevõtteid, kes saaksid toetada noort:

  • Oma toodete ja teenustega (nt psühholoogiline abi, keeleõpe, tavapäraseks eluks vajalikud esemed - riided, hügieenitarbed, jpm)
  • Huvitegevuste pakkumisega (nt treeningud, pilli- ja kunstiõpe jpm)
  • Tugiisikuks olemisega

Kui sa ei leidnud eelnevast loetelust endale sobivat tegevust, kuid soovid siiski programmi tegevusse panustada, siis võta meiega julgelt ühendust ja arutame koostöövõimalusi. 

Vabatahtlike tugi on STEP-programmi noortele oluline, kuna:

  • Võimaldab katta noorte elulisis vajadusi (nt toit, riided, eluasemekulud jpm)
  • Võimaldab arendada sotsiaalseid suhteid ja suhtlemisoskust
  • Pakub vaimset tuge oma elu korda seadmisel
  • Võimaldab tegeleda huvide ja hobidega ning läbi nende vaba aega sisustada

STEP-programmi vabatahtlike võrgustikku kuuludes saad sa võimaluse osaleda erinevatel sündmustel ja koolitustel, mida STEP-programm meeskonnale ja vabatahtlikele korraldab. Tänu sellele on sul võimalik leida palju uusi sõpru ja tuttavaid ning loomulikult on suurimaks boonuseks noorte aitamisest saadav positiivne emotsioon.

KUIDAS MEIEGA LIITUDA?

Helista või kirjuta meile ning arutame täpsemalt võimalusi edaspidiseks koostööks!

Programmi arendusjuht

Eva Linda Roost
Tel: 5860 2686
E-post: step@step.ee