VAATA STEP-PROGRAMMI NÄITUST: Anna teine võimalus!

STEP-programm aitab õigusrikkumise taustaga kuni 29-aastaseid noori

tööle või õppima asumisel

Liitumine noorele Liitumine tööandjale Koostööpartnerile/vabatahtlikule

TÖÖANDJALE

Kas soovid enda jaoks leida sobivaid ning motiveeritud noori töötajaid ja samal ajal arendada vastutustundlikku ettevõtlust? Loe lähemalt, kuidas osaleda.

NOORELE

Kas oled 15-29-aastane, soovid leida tööd ja vastad programmis osalemise tingimustele? Tule ja liitu, aitame sul leida sobiva töökoha või minna õppima, et tulevikus tööd leida.

SPETSIALISTILE

Kas su igapäevane töö viib sind kokku noortega, kellel on õigusrikkumise taust ning kes hetkel ei tööta ega õpi, kuid võiksid seda teha? Vaata, kuidas STEP-programmiga koostööd teha.

LÄHEDASTELE

Kui sa oled mures oma lapse, lähedase või sõbra pärast, kes on 15-29-aastane, ei tööta ega õpi ja on toime pannud mõne õigusrikkumise? Vaata, kuidas STEP-programm saab noort aidata.

Programm koosneb 5 osast:

1. Noor, keda me toetame.
2. STEP-programm ise: nõustaja, kes toetab noort; rahalised toetused noorele tööle asumisel; tööandjate koordinaator; tugi suhtlemisel koostööpartnerite ja teiste teenusepakkujatega. Programmis on 7 nõustajat.
3. Koostööpartnerid, kes suunavad STEP-programmi noori ja kelle juurde STEP-programm ka ise noori suunab. Meil on hetkel 15 peamist koostööpartnerit (PPA, töötukassa, MTÜ Suunatuli, Convictus jm).
4. Vabatahtlikud, kelle juurde saame vajadusel noori suunata. STEP-programmis on hetkel 30 vabatahtlikku (tugiisikud, psühholoogid, koolitajad, vabaaja teenuse pakkujad jm).
5. Tööandjad, kes on meiega liitunud, kelle juurde suuname noori tööle ning toetame mentori valikul ning noore tööl püsimisel. Programmis on hetkel 170 tööandjat.

Mis edasi?
        *Programmiga liitumiseks tuleb täita ankeet.
        *Noorega toimuvad nõustamiskohtumised ning tööandjatega läbirääkimised.
        *Noor suundub tööle/kooli/teenusele.
        *Nõustaja on toeks edasi nii noorele kui ka tööandjale 6 kuud.
        *Maksame täisealisele noorele stipendiumi ning tööandjale toetust.
Tutvu tervikprogrammiga siin. Lae alla PDF.

    Tahad kursis olla programmi tegemistega? Liitu meiega Facebookis: STEP-programm. Liitu uudiskirjaga!

    Noorte tööturule kaasamise programmi ehk STEP-programmi elluviimist rahastavad aastatel 2015–2020 Euroopa Sotsiaalfond ja Siseministeerium
    EL_Sotsiaalfond_horisontaalne 0_sisemin_3lovi_est