STEP-programm aitab õigusrikkumise taustaga noori

tööle või õppima asumisel

KUIDAS LIITUDA?LIITU PROGRAMMIGA

TÖÖANDJALE

Kas soovid enda jaoks leida sobivaid ning motiveeritud noori töötajaid ja samal ajal arendada vastutustundlikku ettevõtlust? Loe lähemalt, kuidas osaleda.

NOORELE

Kas oled 15-26-aastane, soovid leida tööd ja vastad programmis osalemise tingimustele? Tule ja liitu, aitame sul leida sobiva töökoha või minna õppima, et tulevikus tööd leida.

SPETSIALISTILE

Kas su igapäevane töö viib sind kokku noortega, kellel on õigusrikkumise taust ning kes hetkel ei tööta ega õpi, kuid võiksid seda teha? Vaata, kuidas STEP-programmiga koostööd teha.

LÄHEDASTELE

Kui sa oled mures oma lapse, lähedase või sõbra pärast, kes on 15-26-aastane, ei tööta ega õpi ja on toime pannud mõne õigusrikkumise? Vaata, kuidas STEP-programm saab noort aidata.

Kuidas STEP töötab?

Tutvu tervikprogrammiga siin. Lae alla PDF.

Noor:

 • Õigusrikkumise taustaga 15-26 aastane
 • Võimeline ja valmis töötama, aga vajab selleks tuge
 • Lõpetanud seadusevastased tegevused
 • Ei tarvita narkootikume
 • Püsiva aadressiga elukoht Tallinnas või Harjumaal
 • või soov töötada Tallinnas või Harjumaal
 • Võtab meiega ise ühendust (telefoni, e-meili või ankeedi näol)
 • Täidab kodulehel ise
 • Või koos koordinaatori abiga
 • Koordinaator võtab ühendust noorega, ja täpsustab üle, kas noor vastab programmi tingimustele
 • Vajadusel väljavõte karistusregistrist
 • Muu vajalik info tausta kohta, mis ankeedist puudu jäi ja nõustajal oluline teada on
 • Kui noor kuulub programmi, siis viib koordinaator noore kokku nõustajaga
 • Kui ei kuulu, siis anname nõu, kuhu edasi pöörduda või mida saaks teha, et meie programmi kuuluda. Toetame noort sobiva lahenduse leidmisel.
 • Võib täita esimesel kohtumisel koos nõustajaga
 • Enne programmiga liitumist on vaja noorel täita nõusoleku avaldus, millega annab õiguse meil tema eest rääkida erinevates asutustes ja kus loetleb oma õigusrikkumised
 • Kui nõusolekut avaldusega ei anna, siis ei saa teda programmi võtta
 • 2-5 nõustamist
 • Vahe mitte üle 2 nädala nõustamiste vahel
 • Nõustamiste eesmärk, et noor oleks valmis minema tööle/õppima, mis talle sobib ja motiveerib
 • Kui ei, siis põhjendus miks ja mida edasi teha, et meilt edaspidi tuge saada
 • Kui jah, siis tööintervjuu või õppeasutuses kohtumine
 • Intervjuule või kohtumisele tuleb nõustaja kaasa
 • Positiivse tööintervjuu järel algab peale lepingute allkirjastamist töö vastava tööandja juures
 • Tööandja pakub noorele välja mentori oma töötajate seast
 • Õppekohas on noorel kontaktisik
 • Toetame noort, tema mentorit ja tööandjat, kui nad seda vajavad
 • Nõustaja on noorega kuue kuu jooksul kolm korda kontaktis ja teadlik sellest, kuidas noorel parasjagu läheb

Tööandja

 • STEP-programmi tööandjate nõustaja võtab ühendust tööandjaga ja tutvustab programmi
 • Tööandja kontakteerub ise STEPi meeskonnaga
 • Lepitakse kokku edasise tegutsemise osas
 • Tööandja huvi korral kohtub programmi esindaja tööandjaga ja tutvustab STEPi pakutavaid võimalusi lähemalt
 • Kui tööandja on huvitatud noori tööle võtma läbi STEPi, siis allkirjastatakse kahepoolne koostööleping
 • Tööandja valib oma töötajate seast võimalikud mentorid noortele, kes tööandja juurde tulevikus tööle tulevad
 • Toetame mentorite valikul
 • Mentoritele tasuta mentorluskoolitused
 • Tööandjate nõustaja on alati tööandjatele kättesaadav ja vajadusel tuleb ka kohale, kui tahetakse midagi täpsustada või arutada

  Tahad kursis olla programmi tegemistega? Liitu uudiskirjaga.

  Noorte tööturule kaasamise programmi ehk STEP-programmi elluviimist rahastavad aastatel 2015–2020 Euroopa Sotsiaalfond ja Siseministeerium
  EL_Sotsiaalfond_horisontaalne 0_sisemin_3lovi_est