STEP-PROGRAMM ANNAB SULLE ISESEISVUSE JA KINDLUSTUNDE!

Aitame 14-29-aastaseid õigusrikkumise taustaga noori tööle või õppima asumisel

 

STEP-programm noorele

STEP-programm tööandjale

STEP-programm vabatahtlikule

 

 

PROGRAMMI TUTVUSTUS

STEP-programm aitab 14-29-aastaseid õigusrikkumise taustaga noori tööle ja õppima asumisel!

STEP-programm loodi 2015. aastal Taanis tegutseva High:five programmi eeskujul. Programm alustas oma tegevust Siseministeeriumi eestvedamisel ning SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus oli nende partneriks programmi väljatöötamisel ja elluviimisel. Esimesed noored jõudsid programmi 2016. aastal ning kuni 2021. aastani said programmiga liituda 15-26-aastased noored, kelle elukoht asus Tallinnas ja Harjumaal. Alates 2022. aastast on STEPiga võimalik liituda kõigil õigusrikkumise taustaga 16-29-aastastel noortel üle Eesti, kes vajavad tuge ja abi töö- või õppekoha leidmisel.

2023. aasta lõpust pakume läbi STEP programmi tugiisikuteenust 14-29 aastastele õigusrikkumise taustaga noortele. Tugiisikuteenuse elluviimist rahastavad aastatel 2023–2028 Euroopa Liidu Sotsiaalfond+ ja Justiitsministeerium.

Rahastamisallikas: Teenus tellitakse ja kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond+ toetuse andmise tingimuste „Noorte õigusrikkujate retsidiivsuse vähendamine“ (2021-2027.4.07.23-0009) raames.

 

VISIOON

STEP- programmi visiooniks on, et kõigil noortel, kes tahavad tööd leida, oleksid võimalused seda teha ning et ühiskond pakuks õigusrikkumise taustaga noorele võimalust taas ühiskonda panustamiseks. 

MISSIOON

Tuua kokku noored, vastutustundlikud tööandjad, õppeasutused, avaliku võimu esindajad ja kolmanda sektori organisatsioonid. Programm pakub omalt poolt platvormi, kus töötatakse välja igale osapoolele sobiv terviklahendus, mis aitab õigusrikkumise taustaga noorel leida sobiv töö- või õppekoht ja oma eluga õiguskuulekalt edasi minna.

NÕUSTAMINE

Selleks, et pakkuda noorele tuge sobiva töö- või õppekoha leidmisel, määratakse talle liitumisankeedis esitatud andmete põhjal just tema vajadustele vastav nõustaja. Nõustaja läbib noorega seitsmest etapist koosneva nõustamisprotsessi, mille käigus tegeletakse järgnevate teemadega: 

 • sotsiaalsete oskuste arendamine
 • taustprobleemide kaardistus
 • õpimotivatsioon ja karjäärinõustamine
 • huvid ja hobid
 • sõltuvusprobleemid
 • finantskirjaoskus
 • motivatsioon

Nimetatud nõustamisetappide läbimine on oluline selleks, et suurendada noore võimalusi tööle või õppesse asuda ning seal püsida. Noore tööl või õppes püsimise toetamiseks jääb nõustaja tugi talle ja tööandjale/õppeasutusele alles veel pooleks aastaks peale tööle/õppima asumist. 

Mida STEP veel noorele pakub?

STEP-programmil on lai koostööpartnerite võrgustik, kes aitavad pakkuda programmi noortele veelgi paremat tuge. Võrgustik on oluline selleks, et pakkuda noortele neid teenuseid, mida meie programm ise pakkuda ei suuda. Nendeks teenusteks on:

 • psühholoogiline nõustamine
 • võlanõustamine
 • sõltuvusravi
 • koolitused
 • jpm

Lisaks koostööpartnerite võrgustikule on STEP-programmil ka vabatahtlike võrgustik, kuhu kuuluvad nii eraisikud kui ka ettevõtted. Vabatahtlike eesmärgiks on pakkuda STEP-programmi noortele võimalusi tasuta tegeleda endale meelepäraste huvide ja hobidega. Meie vabatahtlikud pakuvad noortele:

 • keeleõpet
 • pilliõpet
 • sportimisvõimalusi
 • võimalusi tegeleda erinevate kunstiliikidega
 • jpm

STEP-programm aitab 16-29-aastaseid õigusrikkumise taustaga noori tööle ja õppima asumisel!

STEP-programmi noor:

 • 16-29-aastane
 • On sooritanud õigusrikkumise
 • Ei õpi ega tööta
 • Soovib minna tööle või kooli
 • Suhtleb eesti, vene või inglise keeles
 • On lõpetanud seadusevastase tegevuse
 • Ei tarvita narkootikume

STEP-programmiga liitumine on vabatahtlik ja tasuta. Selleks tuleb täita liitumisankeet ning programmi koordinaator võtab sinuga ise ühendust.