MIKS STEPIGA LIITUDA?

STEP-töötaja

Leiame sulle sobiva töötaja

STEP-noor

Sinu ettevõte on sotsiaalselt vastutustundlik

STEP-noor

Annad noorele võimaluse oma elu muuta

KUIDAS TOIMUB KOOSTÖÖ?

STEP-programmi nõustaja valib välja kandidaadi, kes vastab ettevõtte ootustele ning võtab ettevõttega ühendust.

*Programm on noore jaoks vabatahtlik - see tähendab, et liituvad ainult need noored, kes päriselt on otsustanud, et tahavad enda elujärge parandada, kuid neil on raskusi töö leidmisega.

Juhul kui teil on hetkel vabu tööpakkumisi, siis tutvustab nõustaja teile konkreetse noore tausta (töökogemust, õigusrikkumisi jm). Soovi korral saadetakse lisaks kogu oluline informatsioon kandidaadi kohta - tööle kandideerimise avaldus, CV, taustainformatsioon ja nõustaja hinnang kandidaadile.

Kui ettevõte on kandidaadi tööle võtmisest huvitatud, siis korraldab ettevõte kandidaadiga tööintervjuu. Noore soovi korral osaleb kohtumisel ka STEP-programmi nõustaja.

Kui peale vestlust tunnete, et noor teie ettevõttesse sobib, siis võite kokku leppida, kas proovipäevas või töötamise alustamise kuupäevas ning sõlmida tavapärase töölepingu.

Soovitame tungivalt, et noorele määrataks ka mentor. See tagab noore pikemaajalise tööl püsimise. Mentorile pakume tasuta mentorluse koolitust.

STEP-programmi töötajad toetavad ettevõtet ja mentorit noore tööle asumisel ja kuni 6 kuud peale noore tööle asumist.

TÖÖANDJATE KOGEMUS

KUIDAS MEIEGA LIITUDA?

Täida järgnev vorm ja me võtame sinuga ise ühendust!

    Soovin pakkuda töökohta 16-29 aastastele noortele

    Küsimuste korral võta ühendust STEP-programmi tööandjate koordinaatoriga

    Kadi Seeme (EST)
    Tel: 5330 8038
    E-post: kadi@step.ee