Aasta 2019

Ene Velström STEP-programmi nõustamisvaldkonna juht

Mis läks minul STEP-programmis töötades hästi?

Hästi on see, et spetsialistid teavad STEPprogrammi ja ütlevad selle
toimimise kohta tunnustavaid sõnu. 2018 oli palju sisukaid kohtumisi-
esile soovin tõsta koostöiseid võrgustikukohtumisi paljudes Harjumaa
KOVides ja LOVides, rütmiliselt toimuvaid kohtumisi Viru ja Tallinna
vangla kriminaalhooldajatega, koostöövõrgustiku supervisioonipäeva
teistkordset toimumist, koostöösidemete järjepidevat hoidmist PPAga,
meeskonna rütmilisi supervisioone.

Mis ei läinud nii nagu ootasin?

Järjepideva lobitöö peale olen oodanud, et noorte programmi tulek kasvab
hüppeliselt. Oleksin võinud suurema kella külge panna teate, et
STEPprogrammi poole on pöördunud üle 200 noore ja soovinud programmilt
tuge saades oma elu muuta.

Millised on tulevikuplaanid uueks aastaks, õppimiskohad?

Hoian STEPile kui ühiskonnas vajalikule programmile uueneva meeskonnaga
pöialt, tutvustan programmi võimalusel jätkuvalt.

Mida soovin STEPile ja STEPi partneritele ja sõpradele uueks aastaks?
Soovin väga head omavahelist koostööd- kõikide osapoolte, sh noorte
austamist, sõnade ja tegude kooskõla, ausat ja edasiviivat tagasisidet
heas võrgustikutöös. Tõhusat eneseanalüüsi, hoogsat jätku ja
taastumistarkust!

Mall Tamm (noortenõustaja)

Mis läks minul STEP-programmis töötades hästi?

Uued ruumid kesklinnas olid innustavad. Noored leidsid need üles kergemini kui eelmised.

Mis ei läinud nii nagu ootasin? Suurem osa teismelisi noori ei olnud ise eriti motiveeritud, vaid tegelesid tööotsinguga kellegi survel. Ükski sellistest noortest tööle ei asunud (pooled neist ei jõudnud vestluselegi)

Millised on tulevikuplaanid uueks aastaks, õppimiskohad? Minu kui nõustaja tulevikuplaanid sõltuvad programmijuhtide tehtuist. Kuna meeskond just vahetumas, siis ei oska sellele küsimusle vastata praegu

Mida soovin STEPile ja STEPi partneritele ja sõpradele uueks aastaks? Meeskonnale: et tegutseksime kiiresti ja oleksime kohe olemas, kui vaja (nii üksteisele kui ka noorele). Partneritele: Et uuel aastal täidetaks oma lubadusi sama hästi, igal juhul tänud valmisoleku ja noorele võimaluse andmise eest. Ühtlasi palun vabandust nende noorte eest, kes partnerite heatahtlikkust kuritarvitasid, et meiega koos tuli teha ka tühja tööd.