Rõõmustame koostöö üle Tallinna noorte tugiprogrammiga „Hoog sisse“

Rõõmustame koostöö üle Tallinna noorte tugiprogrammiga „Hoog sisse“

“Hoog Sisse” programmi eesmärk on luua kolme aasta jooksul (2019–2021) usalduslik kontakt Tallinna linnas 3300 mitteõppiva- või töötava noorega, pakkudes neile selliseid tegevusi ja tuge, mis toetavad noorte naasmist õpingutesse või tööle. Noorteprogramm „Hoog sisse“ on osa Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille eesmärk on mitteõppivate või -töötavate noorte kooli või tööellu naasmise soodustamine (TSNA, https://www.tallinn.ee/est/noorteinfo/hoog-sisse?fbclid=IwAR1_2h9pduR5SReMYzlFaGllT0j-htTo-MPQYiY_ttMa5ep8mtgPzlm9iVs)

Koostöö projektijuhi Kristjan Kruusiga on olnud väga sujuv ja meeldiv ning usume, et koos suudame jõuda veelgi rohkemate noorteni, mis tähendab, et suurem osas noori jõuab ka STEP programmi. Oleme tänulikud Kristjanile ning tema meeskonnale avatud meele ja koostööle orienteerituse eest.