Milliseid töökohti noored eelistavad?

Milliseid töökohti noored eelistavad?

Noorte puhul võib tähele panna, et pigem soovitakse minna tööle, mida on võimalik kiiremini omandada ning selliseid uusi töökohti, millega endal või perekonnal-tuttavatel kokkupuudet ei ole ning kus peaks uut ala omandama, pigem peljatakse. Töökohtadele, kus tuleb pikemat aega omandada uusi oskusi, kergesti ei minda, soovitakse kohe n.-ö. hakkama saada ja osav olla. Samas sellised töökohad ei võimalda noorele kahjuks eriti arenemise võimalust ja seetõttu ei pruugi olla noorele pikaajaliselt töölpüsimiseks motiveerivad.

Kuidas noortel tööl läheb?

Tööl läheb noortel erinevalt, esimese kuu jooksul vajavad noored programmi tuge sageli ja seetõttu on kujunenud see osa meeskonna jaoks töötihedaks. Järeldus on, et noored, kes 1. kuu tööl püsivad, jäävad tööle pikemaks ajaks. Selle esimese kuu jooksul olemegi noorele programmiga kõige rohkem toeks ja aitame tööle harjuda.

Tööl mittepüsimise probleemid ja lahendused on:

o töö ei sobi noorele. Lahenduseks on läbirääkimised STEP meeskonna esindaja, tööandja ja noore vahel; vajadusel jätkab nõustaja nõustamisteenuse osutamist sobiva töö leidmiseks;
o noor on ennast või teisi petnud, näiteks ei pea töörežiimist kinni. Lahenduseks on läbirääkimised spetsialistide võrgustikus ( tööandja, nõustaja ja kriminaalhooldaja või sotsiaaltöötaja ja noor) ja sobiva otsuse langetamine;
o noor ülehindab ennast. Lahenduseks on, et nõustaja on kontaktis noore, tööandja ja mentoriga ja annab objektiivset tagasisidet;
o programmi petmine (näiteks soov saada soodsamat otsust kohtus või töötukassas). Lahenduseks on spetsialistide vaheline tõhusam omavaheline võrgustikutöö
o 2018. aastal on lisandunud ka see, et noor pettub tööandjas. Näiteks venitatakse liiga kaua tööintervjuu toimumisega või selgub, et ei pakuta varem lubatud palka või koormust.