Mõjutamisoskused töös noortega

STEP-programmi raames alustavad uued politseiametnike grupid 6-päevast koolitust “Mõjutamisoskused töös noortega”, kus õpitavad vestluste mudelid ja professionaalse suhtlemise oskused on heaks toeks uute seadusemuudatuste rakendamisel töös alaealistega.

Enne karistust on vaja noort mõjutada mittekaristuslikul moel ja pakkuda talle võimalusi oma tegu heastada või muul viisil vastutust võtta. Samuti on siin igakülgseks toeks mitmed kohalikud ja üleriigilised sotsiaalprogrammid nagu STEP. Jõudu!