STEP-programm septembris

Septembrikuu oli STEP-programmi jaoks tegus.

07.09 – Lasnamäe LOV sotsiaalosakonna juhataja ja talituse juhatajatega kohtumine.

STEP-programm otsis Lasnamäe LOV sotsiaalosakonnalt tuge ja nõu, kuidas ehitada veelgi tõhusamalt üles koostööd omavalitsustega ning kuidas kõige mõistlikumalt koostada vastav koostöömudel.

Kohtumine Lasnamäe LOV sotsiaalosakonna juhataja ja talituse juhatajatega andis STEP-programmile mitmeid häid sisendeid, mida nüüd tegudeks vormistame.

Kavatseme ka edaspidi otsida sarnast kontakti erinevate omavalitsustega, sest kõigi eelduste järgi on STEP-programm oma 2,5 aktiivse tegutsemise aastaga piisavalt tuntud, et mitte käia enam programmi ainult tutvustamas, vaid keskenduda ka sisulistele aruteludele ning koostöö täiustamistele.

12.09 – toimus noortegarantii tugisüsteemi infopäev.

STEP-i esindajana käis kohal programmi arendusjuht Mihkel ja uuris, kuidas noortegarantii tugisüsteemil Eestis läheb, millised on tulemused ning kuhu soovitakse edaspidi areneda.

Üks mõte, mis seal kerkis, oli, et kuigi hetkel see süsteem ei anna välja noori, kes on vanglas, siis oleks STEP-programmi vaates tore, kui süsteem nad siiski väljastaks. Kuigi omavalitsustele tuleb teade, kui vanglast hakkab vabanema inimene, kes on nende omavalitsusse sisse kirjutatud, siis oleks kasulik, kui omavalitsus tunneks tema edasiste plaanide vastu huvi juba siis, kui ta on kinnipidamisasutuses. STEP-programmi kogemus näitab, et esimesed sammud, mis inimene astub peale vanglast vabanemist, on väga olulised ja võivad määrata, kuidas ta oma elu väljaspool vanglamüüre seab.

STEP-programm soovib omalt poolt noortegarantii tugisüsteemile palju edu ning loodab, et läbi noortegarantii tugisüsteemi jõuavad omavalitsuste kaudu STEP-programmi õigusrikkumise taustaga noored, kes seni pole olnud nö. kellegi radaril.

13.09 – STEP-programmi tutvustamine Kohtla-Järve LOV-s.

Kohal olid SiM esindajad, PPA juhtivkorraitseametnik, Kohtla-Järve sotsiaalvaldkonna abilinnapea, sotsiaalosakonna töötajad ning piirkonnas töötavad politseinikud ning nende juht.

Tutvustasime STEP-programmi. Arutluse all oli STEP-programmi kogemuse rakendamine Kohtla-Järve piirkonnas, vastava koostöö ülesehitamine Kohtla-Järve noorte osas, kes soovivad tööle tulla Harjumaale ning STEP-programmi laienemise võimalikkus Kohtla-Järvele.

25.09 – STEP-programmi esitlus üleriigilisel maakondade turvalisuse nõukogu koordineerijate koostööseminaril.

STEP-porogrammi vastuvõtt oli  turvalisuse nõukogu koordineerijate poolt väga meeldiv ning vastava sisuline arutelu tõhus.

Edaspidisel arutelul on STEP-programmi tutvustused erinevates Eesti piirkondades, et kaaluda, kuidas saada koha peal kasutada STEP-programmi kogemust õigusrikkumise taustaga noorte tööturule kaasamisel.