Töökoht pärast vabanemist

STEP-programm viis Tallinna vangla ning Töötukassaga koostöös läbi Tallinna vanglas gruppi nimega “Töökoht pärast vabanemist”. Grupitööde sisu on välja töötatud vastavalt STEP-programmi ülesehitusele. Eesmärk oli anda kinnipeetavatele, kes kuuluvad STEP-programmi sihtgruppi, ülevaade kuidas STEP-programm toimib ning milliseid võimalusi pakub. Teine rõhuasetus oli peamiselt sellel, et sihtrühma kuuluvad saaksid mõtteid ja tööriistu ja oskaks seada oma suundi tööle minemise osas peale seda, kui nad vanglast vabanevad.

Kinnipeetavad olid meeldivalt koostööaltid, kuid erinevatel põhjustel jäi osadel siiski ka terve koolitustsükkel läbimata. Eraldi tahame esile tõsta Tallinna vangla head korraldust koolituste jooksul ja meeldivat vastutulekut grupitööde läbiviimisel. Samuti koostööd Töötukassaga, kust tulnud mõtted ja kogemused olid abiks ja sisendiks eluliste grupitööde ellu viimisel.