STEP-programmi 2018. aasta tegemised

2018 Arvudes: 2018. aastal programmi sisenenud noored: Saabunud 35 ankeeti.

Nõustajate juurde suunatud 28 noort, kellest nõustamisele jõudis 17. Nendest 4 said STEP tööle ja 4 noorega töö käib.  Kokku on STEP-i teenusesse on sisenetud tänaseks 99-l korral, tööintervjuuni on sisenenud noortega jõutud 47 korral ja töölepingu sõlmimiseni on jõutud 28 korral. Soovime kõigile tegijatele jõudu tööl!

STEP-programmi suuremad tegemised, käesoleval aastal:

  1. Nüüdseks oleme, peale omavalitsuste liitumist, enamuses Tallinna ja Harjumaa omavalitsustes uuesti STEP-programmi käekäigust ja tegutsemisest rääkimas käinud.
  1. Sama oleme teinud ka uuesti politseinikega, kriminaalhooldajatega ja erinevate riiklike- ning mittetulundus valdkonna organisatsioonidega, mis tegelevad STEP-programmi sihtrühmaga.
  2. Oleme osalenud ning STEP-programmi tutvustanud erinevatel üritustel ja messidel – Töötukassa töömess, TSNA korraldatud noorte töömess, TedX Tallinna Vangla Konverents.
  1. Oleme teinud STEP-programmi põhiseid gruppe Tallinna vanglas ja Lootuse külas.
  1. On käivitunud TSNA veetav regulaarne võrgustikukohtumine spetsialistide vahel, kus kogunevad TSNA MoNo töötajad, STEP-programmi, SPIN-i ning Tugila ja noortekeskuste inimesed, vajadusel ja võimalusel ka teised olulised spetsialistid.
  1. Oleme alustanud koostööd Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojaga. Nad on olnud väga sõbralikud ja vastutulelikud ning teevad ka STEP-programmi meeskonnale 12.06 ülevaatliku koolituse enda tegemistest. Otsime nendega kõige tõhusamaid koostööviise.