STEP-programmi 2018. aasta tegemised

2018 Arvudes: 2018. aastal programmi sisenenud noored: Saabunud 35 ankeeti. Nõustajate juurde suunatud 28 noort, kellest nõustamisele jõudis 17. Nendest 4 said STEP tööle ja 4 noorega töö käib.  Kokku on STEP-i teenusesse on sisenetud tänaseks 99-l korral, …

LOE EDASI

Töökoht pärast vabanemist

STEP-programm viis Tallinna vangla ning Töötukassaga koostöös läbi Tallinna vanglas gruppi nimega “Töökoht pärast vabanemist”. Grupitööde sisu on välja töötatud vastavalt STEP-programmi ülesehitusele. Eesmärk oli anda kinnipeetavatele, kes kuuluvad STEP-programmi sihtgruppi, ülevaade kuidas STEP-programm toimib ning milliseid võimalusi …

LOE EDASI

Mõjutamisoskused töös noortega

STEP-programmi raames alustavad uued politseiametnike grupid 6-päevast koolitust “Mõjutamisoskused töös noortega”, kus õpitavad vestluste mudelid ja professionaalse suhtlemise oskused on heaks toeks uute seadusemuudatuste rakendamisel töös alaealistega. Enne karistust on vaja noort mõjutada mittekaristuslikul moel ja pakkuda talle …

LOE EDASI

STEP-programmi uudiskiri

Uudiskirjaga saad tutvuda siin: Küsisime programmi läbiviijatelt tagasisidet eelneva aasta kohta: 1. Milline oli minu aasta 2017 koos STEP-programmiga? 2. Mida ootan uuelt aastalt? Mihkel, programmi arendusjuht Ma arvan, et STEP-programmi elluviimist saab võrrelda ameerika mägedel sõiduga. Loe Edasi …

LOE EDASI

STEP-programm TEDx-l

Seekordse TEDx-i eesmärk oli avada ühiskond vanglale, sest need teemad puudutavad kõigi meie igapäevast elu. Ka vanglasse on oluline tuua värskeid tuuli ja vanglarutiinist väljaspool ringlevaid mõtteid ühiskonnast, sest homme on ju see päev, mil vang vabaneb. Peale …

LOE EDASI

2017. aasta kokkuvõte

Küsisime programmi läbiviijatelt tagasisidet eelneva aasta kohta: 1. Milline oli minu aasta 2017 koos STEP-programmiga? 2. Mida ootan uuelt aastalt? Mihkel, programmi arendusjuht 1. Milline oli minu aasta 2017 koos STEP-programmiga? Ma arvan, et STEP-programmi elluviimist saab võrrelda …

LOE EDASI

Toimus ühine supervisioonipäev koos noortega teg...

16.novembril toimus noorte tööturule kaasamise programmi e. STEP-programmi võrgustikukoostöö supervisioonipäev. Noortega tegelevatest spetsialistidest olid meie rõõmuks kohal nii noorsoopolitseinikud, töötukassa konsultandid, 1 LOVi esindaja, 1 ENTK esindaja kui ka  6 STEP-programmi meeskonnaliiget. Päeva sisu: Andsime STEP-programmi praeguse seisu kohta ülevaate …

LOE EDASI

100 Tallinna ja Harjumaa tööandja aitavad õigus...

Pooleteist aasta jooksul on programmiga on liitunud 115 noort, tööle ja õppima on asunud 25 noort, lisaks on STEP-programmi nõustamistegevuse toel iseseisvalt töö leidnud 24 noort. Hetkel ootab STEP-programmi kaudu noori tööle 100 tööandjat —  asukoha poolest on …

LOE EDASI

Lõppes politseinikele ja abipolitseinikele mõeld...

Pärast kolme kuud ja kuut tihedat koolituspäeva, on meil hea meel teatada, et lõpetas järjekordne grupp politseinike ja abipolitseinike. Koos õppisime noortega töös vajaminevaid mõjutusoskusi. Tegime palju praktilisi rollimänge ja lõpuks jagasime üksteisele tunnustusi ja tunnistusi.

LOE EDASI

STEPil on täitunud 1. tegutsemisaasta!

Noorte tööturule kaasamise programmil STEP on täitunud esimene tegutsemisaasta. Aasta jooksul on meie poole pöördunud 76 noort. Meie meeskond on aidanud 43-l neist oma plaanides selgusele jõuda ning tööle või õppima asuda. Suur aitäh teile- soovitajatele ja kõigile …

LOE EDASI