STEP-programmi 2018. aasta tegemised

2018 Arvudes: 2018. aastal programmi sisenenud noored: Saabunud 35 ankeeti. Nõustajate juurde suunatud 28 noort, kellest nõustamisele jõudis 17. Nendest 4 said STEP tööle ja 4 noorega töö käib.  Kokku on STEP-i teenusesse on sisenetud tänaseks 99-l korral, tööintervjuuni on sisenenud noortega jõutud 47 korral ja töölepingu sõlmimiseni on jõutud 28 korral. Soovime kõigile tegijatele …

STEP-programmi 2018. aasta tegemised Read More »

Töökoht pärast vabanemist

STEP-programm viis Tallinna vangla ning Töötukassaga koostöös läbi Tallinna vanglas gruppi nimega “Töökoht pärast vabanemist”. Grupitööde sisu on välja töötatud vastavalt STEP-programmi ülesehitusele. Eesmärk oli anda kinnipeetavatele, kes kuuluvad STEP-programmi sihtgruppi, ülevaade kuidas STEP-programm toimib ning milliseid võimalusi pakub. Teine rõhuasetus oli peamiselt sellel, et sihtrühma kuuluvad saaksid mõtteid ja tööriistu ja oskaks seada oma …

Töökoht pärast vabanemist Read More »

Mõjutamisoskused töös noortega

STEP-programmi raames alustavad uued politseiametnike grupid 6-päevast koolitust “Mõjutamisoskused töös noortega”, kus õpitavad vestluste mudelid ja professionaalse suhtlemise oskused on heaks toeks uute seadusemuudatuste rakendamisel töös alaealistega. Enne karistust on vaja noort mõjutada mittekaristuslikul moel ja pakkuda talle võimalusi oma tegu heastada või muul viisil vastutust võtta. Samuti on siin igakülgseks toeks mitmed kohalikud ja …

Mõjutamisoskused töös noortega Read More »

STEP-programmi uudiskiri

Uudiskirjaga saad tutvuda siin: Küsisime programmi läbiviijatelt tagasisidet eelneva aasta kohta: 1. Milline oli minu aasta 2017 koos STEP-programmiga? 2. Mida ootan uuelt aastalt? Mihkel, programmi arendusjuht Ma arvan, et STEP-programmi elluviimist saab võrrelda ameerika mägedel sõiduga. Loe Edasi Uudiskirjaga saad tutvuda siin:

STEP-programm TEDx-l

Seekordse TEDx-i eesmärk oli avada ühiskond vanglale, sest need teemad puudutavad kõigi meie igapäevast elu. Ka vanglasse on oluline tuua värskeid tuuli ja vanglarutiinist väljaspool ringlevaid mõtteid ühiskonnast, sest homme on ju see päev, mil vang vabaneb. Peale mitmekülgse ja põneva konverentsi läbi viimist oli laiem eesmärk tähelepanu pöörata sellele, et vanglas on ikkagi inimesed, …

STEP-programm TEDx-l Read More »

2017. aasta kokkuvõte

Küsisime programmi läbiviijatelt tagasisidet eelneva aasta kohta: 1. Milline oli minu aasta 2017 koos STEP-programmiga? 2. Mida ootan uuelt aastalt? Mihkel, programmi arendusjuht 1. Milline oli minu aasta 2017 koos STEP-programmiga? Ma arvan, et STEP-programmi elluviimist saab võrrelda ameerika mägedel sõiduga nii 2017. aasta mõistes kui ka üleüldiselt. STEP-programm nõuab elluviijatelt palju energiat – tööandjatega …

2017. aasta kokkuvõte Read More »

Toimus ühine supervisioonipäev koos noortega tegelevate spetsialistidega.

16.novembril toimus noorte tööturule kaasamise programmi e. STEP-programmi võrgustikukoostöö supervisioonipäev. Noortega tegelevatest spetsialistidest olid meie rõõmuks kohal nii noorsoopolitseinikud, töötukassa konsultandid, 1 LOVi esindaja, 1 ENTK esindaja kui ka  6 STEP-programmi meeskonnaliiget. Päeva sisu: Andsime STEP-programmi praeguse seisu kohta ülevaate ja vastasime küsimustele Maailmakohvikus saime jagada häid koostöökogemusi ja edulugusid (mida selgus, polnudki nii lihtne välja tuua) …

Toimus ühine supervisioonipäev koos noortega tegelevate spetsialistidega. Read More »

100 Tallinna ja Harjumaa tööandja aitavad õigusrikkumise taustaga noortel leida tööd.

Pooleteist aasta jooksul on programmiga on liitunud 115 noort, tööle ja õppima on asunud 25 noort, lisaks on STEP-programmi nõustamistegevuse toel iseseisvalt töö leidnud 24 noort. Hetkel ootab STEP-programmi kaudu noori tööle 100 tööandjat —  asukoha poolest on neid asutusi Tallinnas igas linnaosas ja Harjumaal 23 omavalitsuses.  Seda selleks, et programmiga liitunud noorel oleks võimalik …

100 Tallinna ja Harjumaa tööandja aitavad õigusrikkumise taustaga noortel leida tööd. Read More »

STEPil on täitunud 1. tegutsemisaasta!

Noorte tööturule kaasamise programmil STEP on täitunud esimene tegutsemisaasta. Aasta jooksul on meie poole pöördunud 76 noort. Meie meeskond on aidanud 43-l neist oma plaanides selgusele jõuda ning tööle või õppima asuda. Suur aitäh teile- soovitajatele ja kõigile koostöövõrgustiku liikmetele, koostöö teiega on olnud tõeliselt tulemuslik. Ees on veel 4 koostöötihedat aastat ja loodetavasti jätkuvad …

STEPil on täitunud 1. tegutsemisaasta! Read More »

Scroll to Top