2017. aasta kokkuvõte

Küsisime programmi läbiviijatelt tagasisidet eelneva aasta kohta:
1. Milline oli minu aasta 2017 koos STEP-programmiga?
2. Mida ootan uuelt aastalt?


Mihkel, programmi arendusjuht

1. Milline oli minu aasta 2017 koos STEP-programmiga?

Ma arvan, et STEP-programmi elluviimist saab võrrelda ameerika mägedel sõiduga nii 2017. aasta mõistes kui ka üleüldiselt. STEP-programm nõuab elluviijatelt palju energiat – tööandjatega suhtlemisel ütlevad enamus siiski „ei“ programmiga koostööle. Samas jälle need, kes on koostööks oma jah sõna annavad, on väga põnevad ja tähelepanuväärsed ettevõtted ning annavad alati uut energiat.

Noori on ka laias laastus kahte tüüpi – kõik noored ei ole veel tööle minemiseks valmis ja nende probleemid on vahel üsna mitmekihilised ning sellega tegeleb meie meeskond igapäevaselt. Samas jällegi tuleb programmi ka palju noori, kes sobivad programmi ja teatud tööandjate juurde ideaalselt. Mõlema puhul on oluline märgata nende tugevusi ja teha meeskonanga koostööd, et saavutada püsiv tulemus.

Oluline on olnud ka igapäevaselt oma kohalolekust ja olemasolust spetsialistidele ja tööandjatele märku anda.
Kokkuvõtvalt on 2017. aastal minu jaoks läinud STEP-programmi sisse palju puhast tööd – aega ja energiat. Ning STEP-programmiga on olnud korralik emotsionaalne sõit, kuid nagu ameerika mäed ikka – peale olen ma astunud vabatahtlikult ning elamus on olnud väga nauditav.

2. Mida ootan uuelt aastalt?

2017. aastal lõime palju jäävat väärtust STEP-programmi jaoks, nii noorte, tööandjate kui ka koostööpartnerite osas. Väljakutseid jagub ka 2018. aastasse omajagu, aga need kõik on ületatavad. Mida ma ootan, on see, mis ma eelmise küsimuse lõpus juba hakkasin kirjutama – endiselt põnevat sõitu heade kaaslastega nii programmi ümber kui ka see, aga ehk natukene rahulikumalt atraktsioonil. Näiteks põrkeautodega.

Ja kui vaadata 2018. aasta jaanuarikuud, siis see on ka õigustatud ootus – on palju kohtumisi koostööpartnerite ning tööandjatega ja endiselt STEP-programmi edasi arendamist Tallinnas ning Harjumaal, aga teisalt on meil programmis aktiivseid koostööpartnereid, piisavalt noori ja palju tööandjaid ning programm töötab tõhusalt ja meeldival kiirusel.

Merilin, nõustaja.

1. Milline oli minu aasta 2017 koos STEP-programmiga?
Näen, et on noori, kellele see programm on abiks ja toeks  olnud. Mul on endal loomulikult väga huvitav olnud ja olen väga õnnelik, et mul on olnud võimalus neid noori tundma õppida, neid kuulata ja aidata on huvitav, tunnen, et isiklik areng peab ka alati asjaga kaasas käima.

2. Mida ootan uuelt aastalt?
Uude aastasse vaatav optimistlikult, uudishimulikult, usun, et sõna programmist levib ja muidugi, et järjest enam noori meie juurde tee leiab. Mul on väga toredad kolleegid, kellega koos ma saan seda teha ja kõiges osaleda.

Mall, nõustaja
1. Milline oli minu aasta 2017 koos STEP-programmiga?

Aasta oli ühest küljest vaheldusrikas, seda seoses uute tööandjatega.  Oli toredaid kohtumisi/vestlusi, mõistvaid inimesi, kes tõesti olid meie noorte suhtes vastutulelikult ja kannatlikud. Sest vahel on ka nii, et kõik on algul ideaalne: noor väga tahab tööle, tal on sellega väga kiire, kuid poolel teel tööandjani ta mõtleb ümber ja kas kaob jäljetult või kaob ta usk endasse. Kokkuvõttes: oli palju tööd, mis on hea, sest STEP-i võimalustesse usutakse. Sooviks veel, et rohkem tööotsinguid alustanud noori ikka jõuaks selles kaugemale, et neil ei saaks enne jõud ega julgus otsa ja nad ei kaoks enne tööle asumist ära.

2. Mida ootan uuelt aastalt?
Ootan, et noor, kes on otsustanud tööle minna, teeks selle otsuse oma sisemisest vabast tahtest ja mitte kellegi teise sunnil (perekond, krim.hooldaja vm).  Siiani ei ole neist, kes kellegi teise sunnil meiega liituvad, keegi veel tööle jäänud (mõni neist on proovipäeva teinud). Ootan noori, kes ise tahavad oma ellu häid muutusi, neid on rõõm aidata – nad on koostöövalmid ja realistliku mõttelaadiga (esmesse gruppi satub palju neid, kes oma tagasihoidliku hariduse juures otsivad töökohata, kus on suur palk ja vähe tööd, või, et tööpäev algaks kl 12, ei oleks vaja väga pingutada, oleks puhas ja soe).

Ene, nõustamis ja supervisioonisuuna juht.

1. Milline oli minu aasta 2017 koos STEP-programmiga?
Minu aasta 2017 oli noorte-, võrgustiku- ja mentorluskeskne. Fookuses oli noorte ja noorte täiskasvanutega tegelevate spetsialistide võrgustiku ehitamine ja koostöös hoidmine, et info STEP-programmi võimaluste kohta jõuaks võimalikult kiiresti noorteni ja nende lähedasteni. STEPi poole pöördus 2017.aastal 77 noort. Samuti pean oluliseks STEP-meeskonna supervisioonide regulaarsuse ja sisukuse hoidmist.

Võrgustike koostöös hoidmise tippsündmuseks kujunes 2017 novembris võrgustikukoostöö supervisioonipäev, mille suhtes oli väga suur huvi ja kohaletulnud said üksteisele anda sisulist tagasisidet, mis parandab edasist koostööd. Aasta väljakutseks kujunes huvi tekitamine ettevõtete mentorite koolituse suhtes- et ettevõtjad teadvustaksid uue töötaja oskuslikust juhendamisest tõusvat tulu ettevõttele ja suunaksid juhendajad/mentorid koolitusele. Abisaamiseks pöördusime PARE poole ja oleme saanud kaasamislaboris mitmete ideede poolest rikkamaks.

2. Mida ootan uuelt aastalt?

– Rohkelt noori, kes STEP-programmi toel saavad hea töö(õpi)kogemuse ja usu endasse.
– Tõhusat-ausat võrgustikutööd täiskasvanute vahel, et info oleks liikuv, ei tekiks troppe ja et võrgustik tegutseks noort toetavalt.
– Et STEP-programm oleks võrgustikuliikmetel meeles (nagu üks kriminaalhooldaja ütles, et ta küsib iga noore käest kohe ja korduvalt- kas STEPi oled ankeedi saatnud?)
– Et noored omavahel räägiksid- pöördu STEPi, ma sain sealt hea kogemuse ja sobiva töö
– Et nõustajate ja kogu meeskonna motivatsioon säiliks
– Rohket huvi mentorkoolituste suhtes
– Head koostööd mentori- nõustaja ja noore vahel
– Mõjusaid mõjuisikuid juhtrühmast ja töörühmast, kelle sõnum STEPist mõjutab Eesti inimesi