Toimus ühine supervisioonipäev koos noortega tegelevate spetsialistidega.

16.novembril toimus noorte tööturule kaasamise programmi e. STEP-programmi võrgustikukoostöö supervisioonipäev.

Noortega tegelevatest spetsialistidest olid meie rõõmuks kohal nii noorsoopolitseinikud, töötukassa konsultandid, 1 LOVi esindaja, 1 ENTK esindaja kui ka  6 STEP-programmi meeskonnaliiget.

Päeva sisu:

  • Andsime STEP-programmi praeguse seisu kohta ülevaate ja vastasime küsimustele
  • Maailmakohvikus saime jagada häid koostöökogemusi ja edulugusid (mida selgus, polnudki nii lihtne välja tuua)
  • Toimus suur ajurünnak teemal: Kuidas saada programmi rohkem noori liituma?

    Täname kõiki osavõtjaid sisuka ja koostöise päeva eest!