Rõõmustame koostöö üle Tallinna noorte tugipr...

Rõõmustame koostöö üle Tallinna noorte tugiprogrammiga „Hoog sisse“ “Hoog Sisse” programmi eesmärk on luua kolme aasta jooksul (2019–2021) usalduslik kontakt Tallinna linnas 3300 mitteõppiva- või töötava noorega, pakkudes neile selliseid tegevusi ja tuge, mis toetavad noorte naasmist õpingutesse …

LOE EDASI

Aasta 2019

Ene Velström STEP-programmi nõustamisvaldkonna juht Mis läks minul STEP-programmis töötades hästi? Hästi on see, et spetsialistid teavad STEPprogrammi ja ütlevad selle toimimise kohta tunnustavaid sõnu. 2018 oli palju sisukaid kohtumisi- esile soovin tõsta koostöiseid võrgustikukohtumisi paljudes Harjumaa KOVides …

LOE EDASI

Intervjuu STEP-programmi uue arendusjuhi Janne Luh...

Tere Janne, räägi mõne sõnaga endast? Kes sa oled, kust sa tuled, millega varem tegelesid? Tere, olen uus STEP-programmi arendusjuht. Hetkel õpin TÜ sotsiaaltöö- ja poliitika magistriõppes 1.kursusel, enne STEPi olin SA Innove Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse karjääriinfospetsialist ja …

LOE EDASI

Milliseid töökohti noored eelistavad?

Milliseid töökohti noored eelistavad? Noorte puhul võib tähele panna, et pigem soovitakse minna tööle, mida on võimalik kiiremini omandada ning selliseid uusi töökohti, millega endal või perekonnal-tuttavatel kokkupuudet ei ole ning kus peaks uut ala omandama, pigem peljatakse. …

LOE EDASI

STEP-programm septembris

Septembrikuu oli STEP-programmi jaoks tegus. 07.09 – Lasnamäe LOV sotsiaalosakonna juhataja ja talituse juhatajatega kohtumine. STEP-programm otsis Lasnamäe LOV sotsiaalosakonnalt tuge ja nõu, kuidas ehitada veelgi tõhusamalt üles koostööd omavalitsustega ning kuidas kõige mõistlikumalt koostada vastav koostöömudel. Kohtumine …

LOE EDASI

STEP-programm kohtus Jõhvis ja Pärnus MTÜ Aktiv...

STEP-programm kohtus Jõhvis ja Pärnus MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik töötajatega ja elanikega. MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik poolt pakutud ajutine majutusteenus on teenus, mille raames võimaldatakse ajutist majutuskohta, kuni kuueks kuuks pärast vanglast vabanemist. Kohtumised toimusid arutelu vormis ning peamine fookus oli …

LOE EDASI

STEP-programmi 2018. aasta tegemised

2018 Arvudes: 2018. aastal programmi sisenenud noored: Saabunud 35 ankeeti. Nõustajate juurde suunatud 28 noort, kellest nõustamisele jõudis 17. Nendest 4 said STEP tööle ja 4 noorega töö käib.  Kokku on STEP-i teenusesse on sisenetud tänaseks 99-l korral, …

LOE EDASI

Töökoht pärast vabanemist

STEP-programm viis Tallinna vangla ning Töötukassaga koostöös läbi Tallinna vanglas gruppi nimega “Töökoht pärast vabanemist”. Grupitööde sisu on välja töötatud vastavalt STEP-programmi ülesehitusele. Eesmärk oli anda kinnipeetavatele, kes kuuluvad STEP-programmi sihtgruppi, ülevaade kuidas STEP-programm toimib ning milliseid võimalusi …

LOE EDASI

Mõjutamisoskused töös noortega

STEP-programmi raames alustavad uued politseiametnike grupid 6-päevast koolitust “Mõjutamisoskused töös noortega”, kus õpitavad vestluste mudelid ja professionaalse suhtlemise oskused on heaks toeks uute seadusemuudatuste rakendamisel töös alaealistega. Enne karistust on vaja noort mõjutada mittekaristuslikul moel ja pakkuda talle …

LOE EDASI

STEP-programmi uudiskiri

Uudiskirjaga saad tutvuda siin: Küsisime programmi läbiviijatelt tagasisidet eelneva aasta kohta: 1. Milline oli minu aasta 2017 koos STEP-programmiga? 2. Mida ootan uuelt aastalt? Mihkel, programmi arendusjuht Ma arvan, et STEP-programmi elluviimist saab võrrelda ameerika mägedel sõiduga. Loe Edasi …

LOE EDASI