STEPil on täitunud 1. tegutsemisaasta!

Noorte tööturule kaasamise programmil STEP on täitunud esimene tegutsemisaasta. Aasta jooksul on meie poole pöördunud 76 noort. Meie meeskond on aidanud 43-l neist oma plaanides selgusele jõuda ning tööle või õppima asuda.

Suur aitäh teile- soovitajatele ja kõigile koostöövõrgustiku liikmetele, koostöö teiega on olnud tõeliselt tulemuslik.

Ees on veel 4 koostöötihedat aastat ja loodetavasti jätkuvad programmitegevused ka pärast projekti lõppu 2020.aastal.

Anname teile ühtlasi teada, et hetkel ootab STEP-programmi kaudu noori tööle 74 tööandjat- asukoha poolest on neid asutusi Tallinnas igas linnaosas ja Harjumaal 23 omavalitsuses. Tööandjate huvi tegelda sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtluse arendamisega on olnud rõõmustavalt suur.

Olulisemad valdkonnad, kus noor saab täna tööle asuda:
•       Tootmine ja tööstus – erinevad tegutsemisvaldkonnad (puidust kuni toiduni) ja lõpetades tööaja, nõuete ning palgaga
•       Toitlustus
•       Teenindus-  erinevad ettevõtted, alustades rõivakauplustest ja hotellidest, lõpetades kolimisteenusega
•       Ehitus- nii teede- kui tsiviilehitus
•       Hooldus, korrashoid, puhastus- nii sise- kui välitööd, nii era- kui ärikliendid, füüsiliselt nõudlikumad ja vähem nõudlikud tööd
•       Tehnika remont ja müük- autodest kuni elektritarvikuteni
•       Mitmed ettevõtted, keda on keeruline kuhugi kategooriasse paigutada, nende tegevusvaldkonda tuleb tundma õppida ja seda me teeme kõigi meie koostööpartnerite puhul

Meil on hea meel, kui teie soovitusel ja meievahelise koostöö toel saab noor oma eelnevad õigusrikkumised seljataha jätta ja leida endale sobiv töökoht või jätkata haridusteed.

Olen tänulik ka teie tagasiside eest:  mis on toetanud STEP-programmi meeskonnaliikmete ja spetsialistide vahelist koostööd ja mis võiks paremini olla, mis paneks teid kindlamalt noorele STEP-programmi soovitama.

STEP-programmi viivad partneritena ellu SA OK Arenduskeskus ja Siseministeerium. Tegevuse elluviimist toetab Euroopa Sotsiaalfond ja
Eesti Vabariik.