STEP käis Töötukassa Töö- ja Karjäärimessil

 

shutterstock_165333128Mis toimus, kes seal osalesid?

Toimus Töötukassa Töö- ja karjäärimess Kultuurikatlas. Messiformaat annab hea võimaluse oma ettevõtet reklaamida, tutvustada värbamistingimusi ning leida uusi töötajaid. STEP-programmi eesmärk oli anda infot oma tegevuse kohta ning jõuda noorteni. Teine soov oli meil suhelda tööandjatega, kes oleks tulevikus huvitatud noori läbi STEP-programmi tööle võtma.

Programmi vastu tundsid huvi paljud. Üle 100 oli neid, kes võtsid STEPi tutvustavaid materjalid endaga kaasa, öeldes, et nad teavad, kellele nad STEP-programmi soovitada tahavad. Kohal olid ka mõned STEP-programmi sihtgrupi noored. Meiega võttis lisaks ühendust ka veel kaks tööandjat, kes on edaspidi huvitatud noori läbi STEP-programmi tööle võtma.

Kuidas noored tööle saada, kelle asi see on?
Lühidalt – noore enda. STEP-programm pakub noorele abikätt, kui ta on otsustanud, et soovib tööle minna, aga veel ei tea hästi, kuidas, kuhu või millistel tingimustel. Loomulikult on oluline ka eelnev otsus, et seadusevastane elu jääb minevikku. Eestis on palju häid tööandjaid, kes on valmis omalt poolt pingutama, kui neile tuleb inimene, kes tahab töötada nende juures. Hinnatakse just head suhtumist ning õpivõimet ning STEP-programmil on hea meel, et meil on võimalik selliste tööandjatega koostööd teha.

Mis roll on STEP-il?
Meie roll on toetada õigusrikkumise taustaga noori tööle või õppima minemisel ning teisalt teha koostööd tööandjatega noore tööle võtmisel ning tööl püsimiseks. STEP on alati olemas nii tööandja kui ka noore jaoks, kui üks või teine osapool otsustab, et STEPi tugi on vajalik.

Mis emotsiooniga lähed edasi?
Väga hea emotsiooniga. Olen tänulik Töötukassale, kes andis STEP-programmile võimaluse osaleda nii hästi korraldatud üritusel. Messil osalemine STEP-programmile vägagi kasulik. Tore oli kogeda messil käinud inimeste häid emotsioone, et sellist programmi tehakse. Mess oli suurepärane võimalus tutvustada STEPi inimestele, kes veel ei olnud STEPst kuulnud, kuid kes teadsid, kellele on STEP võiks olla kasulik. Samuti oli taaskord hea näha vastutustundlikku ettevõtluse nägemusega tööandjaid, kes oskavad näha enda tegevust laiemalt.

Üks nõuanne, mida annaksid neile, kes tahavad noori tööle võtta?

Võtke noori tööle. Ja kui on mõistlik ning vajalik, kaasake STEP-programmi sellesse protsessi.