STEP – 50

shutterstock_165333128Teatame rahulolevalt, et vahepeal on meiega liitunud juba 50s tööandaja, et pakkuda noortele võimalust leida endale sobiv töökoht.

Sel puhul küsisime programmi arendusjuhi Mihkli käest, miks tööandjad STEP-iga liituda soovivad?

“50 liitunud tööandjat alates programmi käivitumisest veebruaris on näitaja, millega võib rahul olla. Ümmarguselt iga seitsmes tööandja, kellega kontakti võtame, liitub meie programmiga. See näitab, et  saadakse aru, mida STEP-programm teeb ning näitab ka, et endiselt on vajadus töökäte järele.

Tööandja jaoks on väga oluline teada, et STEP-iga ei kaasne mingeid lisakohustusi, lihtsalt avaneb võimalus palgata endale noori ja motiveeritud töötajaid, samal ajal ühiskonda panustades.Meie tugevuseks, mis on aidanud meil nii paljude erinevate tööandjatega kokkulepeteni jõuda, on infovahetus.

Oleme oma suhtluses alati avatud ja ausad ning tööandjad teavad, kes on see kelle nad STEPi kaudu endale tööle võtavad. Mis on väga oluline, sest arvestades meie programmi sihtrühma, tahavad tööandjad mõnikord olla kindlad, et nad saavad inimese, keda saavad usaldada. Tööandjad, kes seda soovivad, saavad programmi kaudu tööle võetava noore kohta vajadusel rohkem informatsiooni. On ka palju tööandjaid, kes ütlevad, et tema jaoks on oluline ainult see, et noor soovib praegu tööle asuda ja küsivad, millal noor tööga alustada saaks.jossanett3

Tööandjate erisoovid on programmi jaoks täitsa igapäevane asi ja me austame neid. Saame hakkama erinevate erinõudmistega ja leiame töö jaoks sobiva inimese, konsulteerime pidevalt STEP-programmi nõustajatega, vajadusel kaasates ka spetsialiste väljastpoolt ja integreerime lahendusse ka teisi programme.

Sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtluse osas on tööandjatel erinevad nägemused. Kõik ettevõtted ei pea enda sotsiaalseks vastutustundlikuks ettevõtjaks nimetamist vajalikuks, kuid mis ühendab kõiki liitujaid on nende töötajasse suhtumine ja inimese väärtustamine üldiselt.

Julgemalt võiks veel tööandjad avalikult välja öelda, et kuidas nad panustavad ühiskonda, sellistes programmides osalemine aitab ettevõttel oma positiivse mainekujundusega tegeleda ning usun küll, et meie ühiskond austab ja tunnustab neid ettevõtjaid selle eest.”

Jõudu Mihklile ja Endlile igapäevaseks tööandjatega suhtlemiseks!