STEP-programm ja MTÜ Uuskasutuskeskus alustavad koostööd

Pressiteade. 20.02.2020

STEP-programmiga liitujate arv täieneb

MTÜ Uuskasutuskeskus on Tallinnas liitunud STEP-programmi ettevõtjate võrgustikuga, et aidata õigusrikkumise taustaga 15-26-aastastel saada endale kindel ja turvaline töökoht. STEP-programm toimib Harjumaal ja koondab üle 160 ettevõtja ning kutsub üles kõiki teisi sotsiaalselt vastutustundlikke ettevõtteid partnerlusele; soovijatele pakutakse ka mentorkoolitust. Tööandja saab vastu motiveeritud ja usinad töökäed ning hea tunde osutatud abist. 

STEP-programmi projektijuhi Koidu Tani-Jürisoo sõnul töötame üheskoos selle nimel, et saaksime noore kokku viia ettevõttega, kus tal õnnestub saada väärtuslik töökogemus turvalises keskkonnas. “Uuskasutuskeskus on suurepärane näide sellest, kuidas üks ettevõte saab olla jätkusuutlik laiemas mõttes ja toetada õigusrikkumise taustaga noori – siin antakse nii tööd kui ka toetust. Uuskasutuskeskus ulatab abikäe ka STEP-programmi reklaamimisel. Nimelt asuvad nüüd kõigis kuues poes STEP-programmi rollupid ja voldikud, mis on suurepärane võimalus jõuda sihtgrupini. Selliseid võimalusi on meil väga vaja! ”, ütleb Koidu.

Uuskasutuskeskuse tegevjuhi Diana Paakspuu sõnul on oluline aidata noortel juurutada uusi tööharjumusi, et nad saaksid vajalikke oskusi ja kogemusi, mis aitaks neil paremini hilisemas elus toime tulla. “ Tihtipeale vajavad noored uues kohas sõbralikku ning usaldusväärset keskkonda, mistõttu on Uuskasutuskeskuse organisatsioonikultuur oluliseks toeks uute oskuste ja harjumuste omandamisel”, selgitab Diana.

STEP-programm tegutseb Harjumaal (sh Tallinnas) ja on suunatud õigusrikkumise taustaga noortele. Noored, kes ei tööta ega õpi, saavad soovi korral tuge programmi nõustajatelt ning suunduvad selle tulemusel tööle üle Harjumaa. Praegusel hetkel on STEP-i andmebaasis üle 160 ettevõtte erinevates valdkondades: ehitus, teenindus, toitlustus, remont, logistika jpt valdkonnad. Selleks, et alustada, on vaja täita ankeet aadressil www.step.ee eesti või vene keeles. Edaspidi võtab noorega ühendust STEP-i nõustaja, kes keskendub noore tugevatele külgedele ja viib noore kokku tööandjaga, lähtudes ettevõtete võimalustest.

STEP-programm on pidevas arengus ning otsib ettevõtjaid ja mentoreid, kes saavad aidata noortel juurutada uusi tööharjumusi ning saada vajalikke oskusi ja kogemusi, et ka hilisemas elus toime tulla. Selleks, et STEP-i partnerluse osas rohkem infot jagada, kutsume rõõmuga kõiki partnerlusest huvitatud ettevõtteid STEP-i kontorisse. Ühistel koosviibimistel saab kuulata lähemalt STEP-i missioonist, senisest käekäigust ja väljakutsetest ning näha ka teisi tööandjaid, kes oma energiat ning aega STEP-programmi panustanud on. Kuna STEP-programmis on oluline, et noorel oleks töökohal ka mentor, siis pakume tööandjatele tasuta mentorkoolitusi.

Registreeruda tutvumisüritusele saab aadressil tatjana@step.ee . STEP-i värskes uudiskirjas, kus muuseas kirjeldatakse ka senine koostöö mentorite, tööandjate ja teiste spetsialistidega saab tutvuda SIIT.

MTÜ Uuskasutuskeskus on 2004 aastal Heateo Sihtasutuse, Eestimaa Looduse Fondi, SA Caritas ja kahe eraisiku Rasmus Raski ja Priit Mikelsaare poolt ellu kutsutud isemajandav sotsiaalne ettevõte, mille eesmärgiks on saata kasutatud asjad ringlusesse ning muuta uuskasutamine lihtsasti kättesaadavaks ja igapäevaseks kõikidele Eesti inimestele. Uuskasutuskeskus tegeleb uuskasutuse edendamisega eelkõige kahel viisil: suuname puhtad ja kasutuskõlblikud asjad uuesti ringlusesse ning otsime võimalusi kuidas vanale asja uus elu anda. Usume, et ükski korralik ese ei peaks sattuma prügimäele. Ettevõtte eesmärgiks on jõuda olukorrani, kus kõik Eesti inimesed peavad (vähemalt osalist) taaskasutamist oma igapäeva asjade ostmisel ja kasutamisel loomulikuks.

Juhul, kui noorel ei ole õigusrikkumise tausta, kuid ta vajab abi töö või haridustee leidmisel, siis soovitame pöörduda programmi Hoog Sisse poole (lisainfo: hoogsisse@tallinnlv.ee).

Noorte tööturule kaasamise programmi STEP on ellu kutsunud Siseministeerium ja seda  rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014−2020 vahenditest. Programmi viib läbi OK Arenduskeskus ja tegevus toimub praegu Harjumaal (sh Tallinnas). STEP-i meeskond ja partnervõrgustik näeb suurt vajadust jätkata programmi tegevust ka pärast projekti lõppu ning pakkuda noortele samasuguseid võimalusi üle kogu Eestimaa .

 

Lisainfo:

 

Liis Seeme

 

STEP-programmi arendusjuht

 

Kommunikatsioon eesti keeles

 

Tel: 5860 2686

 

liis@step.ee

 

Tatjana Lavrova

 

STEP-programmi koordinaator

 

Kommunikatsioon vene keeles

 

Tel: 5817 5454

 

tatjana@step.ee

 

Kirsti Aulik

 

Uuskasutuskeskuse talendijuht

 

NB! Palume võtta ühendust ainult UK-tegevusega seotud küsimustel

 

E-mail: personal@uuskasutus.ee