Käivitub noorte tööle kaasamise programm STEP

Programmist:

Meie eesmärgiks on  suurendada õigusrikkumise taustaga noorte tööhõivet ning toetada neid tööle või õppima asumisel.

STEP-programm tugineb Taanis juba kümme aastat töötavale programmile High:five, mille abil on töö- või õppimisvõimalus leitud enam kui 1500 noorele ja millega on liitunud ligi 1600 ettevõtet.

Kellele see mõeldud on:
STEP on mõeldud 15–26-aastastele noortele, keda on karistatud mõne süüteo eest ning kes hetkel ei tööta ega õpi.

Programmi viiakse ellu eeskätt Tallinnas ja Harjumaal. See tähendab, et ettevõtted, kelle juurde noored saavad võimaluse tööle minna, peavad asuma Tallinnas või Harjumaal

Meie eesmärgiks on ühendada erinevate osapoolte head kavatsused väikeste sammude kaupa suureks ja püsivaks muutuseks.

Kui soovid tööandjana rohkem teada ja panustada võta meiega ühendust.

Me otsime pidevalt uusi koostööd teha soovivaid partnerettevõtteid Tallinnas ja Harjumaal.

Soovin lisainformatsiooni programmiga liitumise kohta:

  TÖÖ OTSIB TEGIJAT

  Otsid võimalust töötada või õppida? Vaata järele, kas vastad programmi tingimustele ja registreeri ennast. Võtame sinuga ühendust.

  Saada osalemissoov
  Osale nõustamisel
  Täida ankeet
  Leia sobiv töö

   Tähelepanu, programmis osalemiseks on vaja vastata jaatavalt kõigile neljale allpool olevale tingimusele.

   Olen 15-29-aastane

   Olen toime pannud õigusrikkumise

   Soovin töötada

   Ma ei õpi ega tööta hetkel

   STEP-programm käivitub alates veebruarist Tallinnas ja Harjumaal. Projekti eelarve aastateks 2014–2020 on 690 000 eurot ja seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetusel.

   EL_Sotsiaalfond_horisontaalne