STEP-programmi vabatahtlike kogukonna loomine

 

Täna on STEP-programm ainus programm Eestis, mis tegeleb spetsiaalselt õigusrikkumise taustaga noorte toetamise ning neile töö- või õpiväljundi leidmise ja muu abistava teenuse otsimisega. Õigusrikkumise taustaga noored on ühiskonna üks haavatavamaid sihtrühmi. Seda seetõttu, et sotsiaalne ebaõiglus stigmatiseerimise ja tauniva suhtumise tõttu on teinud sellise taustaga noorte ühiskonda sulandumise ja tööturul toimimise keeruliseks. Noorte endi sõnul ning STEP-programmi spetsialistide mitmeaastase töö tulemusena on selgunud, et sellised noored vajavad lisaks tööle enda kõrvale tugiisikuid, vabaaja veetmise võimalusi, hobisid, oskuste arendamist, sulandamist prosotsiaalsetesse suhetesse jpm. Selliseid võimalusi on paljud organisatsioonid ja eraisikud valmis pakkuma vabatahtlikkuse raames, seetõttu on tarvis leida need inimesed STEP-programmi jaoks üles ning nende tegevust sihitatult koordineerida.

STEP-programmi vabatahtlike kogukonna loomise eesmärgiks on õigusrikkumise taustaga noorte tööturule suurem kaasamine ja nende tegevuses hoidmine läbi vabatahtliku töö ja ühiskondliku panuse.