STEP-programm aitab suurendada õigusrikkumise taustaga noorte tööhõivet ning toetada nende otsust asuda tööle või õppima.
STEP-programm tugineb Taanis juba kümme aastat töötavale programmile High:five, mille abil on töö- või õppimisvõimalus leitud enam kui 1500 noorele ja millega on liitunud ligi 1600 ettevõtet.

Soovin lisainformatsiooni programmi kohta:

    STEP on mõeldud 15-26-aastastele noortele, kes on süüteo toimepanemise eest karistusõiguslikult vastutusele võetud ning kes hetkel ei tööta ega õpi. Programmi viiakse ellu eeskätt Tallinnas ja Harjumaal.

    STEP-programmi meeskond otsib pidevalt uusi koostööd teha soovivaid partnerettevõtteid.

    STEP-programmi eesmärgiks on ühendada erinevate osapoolte head kavatsused väikeste sammude kaupa suureks ja püsivaks muutuseks.

    STEP-programmi väljatöötamist ja elluviimist rahastab aastatel 2015-2020 Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti Vabariigi Siseministeerium

    EL_Sotsiaalfond_horisontaalne   0_sisemin_3lovi_est