Meiega kohtumisel tuleb sul allkirjastada nõusoleku avaldus, siin saad sellega tutvuda:


NÕUSOLEKU AVALDUS

Kui sa ei ole kindel, mida siia kirjutada või märkida, siis pea nõu oma nõustajaga, kes sinuga pärast eelneva ankeedi täitmist ühendust võtab.

Nimi:

Isikukood:

Aadress:

Telefon:

 

Nõusolek informatsiooni saamiseks ja avalikuks tegemiseks

Käesolevaga annan oma nõusoleku, et minu programmis osalemise ajal võivad programmi läbiviijad saada mind puudutavat informatsiooni järgmistelt asutustelt ja isikutelt ning anda mind puudutavat informatsiooni järgmistele asutustele ja isikutele:

Politsei- ja Piirivalveamet:                                                                                                   jah

Omavalitsus:                                                                                                                           jah

Vanglad:

Asjakohased ettevõtted ja õppeasutused:                                                                        jah

Kriminaalhooldaja:                                                                                                               jah

Tööandjad:                                                                                                                             jah

Haridus- ja Teadusministeerium (andmed hetkel õppimise ja

sinuga seotud õppeasutuste kohta):                                                                                jah

Karistusregister (andmed karistusregistrist, kaasaarvatud andmed arhiivist):     jah

Eesti Maksu- ja Tolliamet (andmed hetkel töötamise kohta):                                   jah

……………………………………………………………………………………………………… (lisa ise)

Loetelus mitteolevatele organisatsioonidele ja isikutele andmeid ei edastata.

 

Õigusrikkumine

Loetlen õigusrikkumised, mille olen toime pannud:

……………………

……………………

 

Olen tuttav järgmisega:

  • see nõusolek on kehtiv, kuni olen seotud programmiga ja maksimaalselt üks aasta
  • ma võin igal hetkel oma nõusoleku tagasi võtta
  • mul on õigus tutvuda informatsiooniga, mis minu kohta kogutud on
  • esitatud isikuandmete puhul on tegemist delikaatsete isikuandmetega
  • ma võin esitada kaebuse SA OK Arenduskeskusele ja Andmekaitse Inspektsioonile, kui arvan, et minu õigusi on rikutud

 

Allkiri

Allkirjaga kinnitan, et nõusoleku avalduses esitatud info on tõene ja olen saanud selle koopia

Kuupäev:

Alaealise isiku puhul peab nõusoleku avalduse allkirjastama tema lapsevanem või eestkostja.