TÖÖ OTSIB TEGIJAT

Otsid tööd? Vaata järele, kuidas programmis töö käib ja registreeri ennast. Võtame sinuga ühendust. Meie sihtrühma noor:

 • On 15-29-aastane
 • On sooritanud õigusrikkumise
 • Ei õpi ega tööta
 • Soovib asuda tööle

Saada osalemissoov
Osale nõustamisel
Täida ankeet
Leia sobiv töö

  Tähelepanu, programmis osalemiseks on vaja vastata jaatavalt kõigile neljale allpool olevale tingimusele.

  Olen 15-29-aastane

  Olen toime pannud õigusrikkumise

  Soovin töötada

  Ma ei õpi ega tööta hetkel

  Kuidas töö programmis käib?

  1. Ankeedi täitmine.
  2. Koordinaator võtab sinuga ühendust, uurib, kas sa sobid sihtgruppi ning määrab sulle nõustaja.
  3. Toimuvad nõustamiskohtumised:
          – Üks nõustamiskohtumine on minimaalselt 1,5h kuni 5 korda 2 kuu jooksul.
          – Loome sinuga GoWorkaBiti konto.
          – Korrastame sinuga koos su CV.
          – Osalemine karjääriinfovahendamise grupitöös.
          – Vajadusel aitame sul jõuda vajalike lisateenusteni: võlanõustamine, psühholoog, töötukassa, koolitused vm.
          – Otsime koostöös sinuga sulle sobivaid tööandjaid enda koostööpartnerite seast ning avatud tööturult.
  NB! Nõustamiste läbimise eeldus on see, et näed ka ise vaeva, panustad tööotsingutesse, otsid tööd, suhtled tööandjatega, tuled õigel ajal kohtumistele, oled ise aktiivne ja võtad enda nõustajaga murede tekkimisel kohe ühendust!
  4. Toimub töövestlus.
  5. Asud tööle ning STEP-programm on sulle ja su tööandjale toeks edasi 6 kuud (nõustamised ning rahaline tugi).

  Nõustamisel kasutatakse: Coachingu meetodid ja Grow mudelit; töökeskse nõustamise meetodeid; erinevaid tegevusi (mängud, ülesanded). Lisaks näost-näkku kohtumistele toimub nõustajatega suhtlemine peamiselt Facebooki messengeri teel: kontaktid.

  PROGRAMMIGA LIITUMISE EELDUSED
  Selleks, et tööle asuda peab:

  Noor peab olema võimeline ja valmis töötama

  Noor peab olema võimeline ja valmis töötama – noor peab olema motiveeritud, mis tähendab, et ta peab ise aktiivselt osalema tööotsingus ja panustama lahenduste leidmisesse koostöös meie nõustajaga.

  Noor on nõustajaga suhtlemisel vastutaja, ta peab kinni pidama kokkulepitud kohtumistest ja olema täpne. Nõustaja ja programmi töötajad ei sekku noore isiklikku ellu, et aja teda hommikul üles ega vii tööle.

  Noor peab tegutsema iseseisvalt, võtma vastutuse ja hoolitsema oma töö eest, vastasel juhul on nii tema kui ettevõtte ootuste täide mineku võimalused minimaalsed.

  Kui noor ei ilmu kohale, ilma et ta oleks kohtumise varasemalt tühistanud või kui ta tundub olevat mittehuvitatud ja ükskõikne, siis ei kuulu see noor meie sihtrühma.

  Noor peab olema lõpetanud oma seadusevastased tegevused

  Noor peab olema lõpetanud oma seadusevastased tegevused – me küsime noorelt tema varasemate õigusrikkumiste kohta.

  Samuti viime läbi taustauuringu, mille eesmärgiks on selgitada välja noore motivatsioon ja hinnata tema suutlikust mitte panna toime õigusrikkumisi programmi kestel. Kui karistus on kantud, peab noorel olema võimalus alustada puhtalt lehelt.

  Kuid meil on oluline põhjalikult noort hinnata ja kindlustada, et noor on jätnud oma ebaseadusliku mineviku seljataha ning et tal ei ole enam sellele omast mõtlemist. Kui see nii ei ole, siis ta ei kuulu meie sihtrühma.

  Noor ei tohi kasutada narkootikume

  Noor ei tohi kasutada narkootikume – meil on nulltolerants ükskõik millise narkootikumi tarvitamise suhtes, sest kuriteod ja narkootikumide kasutamine käivad tihti käsikäes ja me ei saa selliseid noori suunata ettevõtetesse tööle.

  Kui juhtub, et me oleme hoolimata kõigist ettevaatusabinõudest suunanud ettevõttesse tööle noore, kes tarvitab narkootikume ja ettevõte meid sellest teavitab, siis on meil kohustus koheselt pakkuda abi ja leida ettevõttega koostöös ettevõttele sobilikud lahendused. Narkootikume tarvitav noor ei kuulu meie sihtrühma.

  Noorel peab olema püsiv elukoht

  Noorel peab olema püsiv elukoht – noorel peab olema kindel elukoht, sest on keeruline hoida kindlat töökohta, kui magada väljas või sõbra juures.

  Me peame kindlustama, et noorel on oma elukoha küsimused lahendatud enne kui ta ettevõttesse tööle suuname.

  Peale selle, et see on lugu pidav ettevõtte suhtes, aitab kindla elukoha omamine ka noorel astuda sammu parema elu suunas. Kui kindla elukoha leidmine ei õnnestu, siis ei kuulu noor meie sihtrühma.