Miks on aastal 2020 veel vaja õigusrikkumise taustaga noori tööle aidata? 

Vastab Koidu Tani-Jürisoo (projekti juht ja projekti käivitaja)

Noorte süütegude põhjused on enamjaolt ealised või sotsiaalsed (suhetega seotud). Ealiste kohta ütlen lühidalt, et siin tulebki ära oodata, kuni aju paremini tööle hakkab ning samal ajal aktiivselt aidata noortel oma tegude ajenditest ja tagajärgedest aru saada. Sotsiaalseid saame paremini mõjutada. STEP-programmis näeme selgelt, et paljudel õigusrikkumise taustaga noortel on erinevatel põhjustel tekkinud vilets suutlikkus luua suhteid ning seega ka ise sulanduda nn. normaalsesse ühiskonda ja käituda nii nagu temalt oodatakse.

Ta jääb oma senisesse seltskonda „lõksu“ ka seetõttu, et ei leia kuskilt mujalt tunnustust. Selline töökeskkond, kus on olemas positiivne suhtekäitumine, hariduse väärtustamine, tunnustus, julgustamine, aitab riskiteguritega noortel oma elu muuta ja teha paremaid valikuid. STEP-is just sellega igapäevaselt tegelemegi ja meil on juba palju edulugusid, need ei tule kergelt, kuid on alati väärt panustamist.

Noorele on vaja legaalset sissetulekut ja eelkõige tunnet, et ta saab hakkama, on väärtuslik, ei pea igapäevaselt olema süüdi, tundma häbi, vaid saab oma eluga minna edasi. Mida kauem on ta isoleeritud ja tunneb end nurka surutuna, seda rohkem väljendab ta ka oma pettumust ja viha oma järgmistes ühiskonna- ja inimestevastates tegudes.

Mis saab tulevikus?

Euroopa Sotsiaalfondi rahastus lõppeb meil lähiaastal. See tähendab, et läbi saab projekt, aga mitte programm. STEP-programm ei saa lõppeda, sest selle järele on Eestis väga suur vajadus. Oleme aastate jooksul saanud toimima päris keerulise noorte tööleaitamise protsessi ning loonud muljetavaldava koostöövõrgustiku nii tööandjate kui ka erinevate spetsialisteidega.

Loodame oma 2020.aasta lõpu seisuga läbiviidava mõju hindamisega tõendada, et STEP-programm on mõjus ning saada sealt ka suuniseid edasiseks. Tegutseme koos Siseministeeriumiga selle nimel, et leida vahendeid STEP-programmi edasise kestmise tagamiseks.