STEP-programmiga koostöö näeb välja järgmiselt:

1. Leiame noore, kes sobib teie ettevõttesse.

2. Noore nõustaja võtab teie ettevõtte kontaktisikuga ühendust ning uurib, kas teil on hetkel vabu tööpakkumisi ja juhul, kui on, siis tutvustab teile noore tausta (töökogemust, õigusrikkumisi jm).

3. Kui teil on vaba tööpakkumine ja noore taust teie jaoks sobib, siis laseme noorel teiega ise ühendust võtta ning te saate temaga tavapärase tööintervjuu kokku leppida (noor saab eelnevalt teile saata ka oma CV).

4. Kui peale vestlust tunnete, et noor teie ettevõttesse sobib, siis võite kokku leppida, kas proovipäevas või töötamise alustamise kuupäevas ning sõlmida tavapärase töölepingu (STEP-programmiga mingeid lisalepinguid sõlmima ei pea). Võimalus on ka noor tööle võtta läbi töötukassa teenuse, millega saate 50% meie noorele makstud palgast tagasi (rohkem infot: https://www.tootukassa.ee/content/tooandjale-ja-partnerile/minu-esimene-tookoht).

5. Kui te olete nõus liituma STEP-programmiga, siis jäävad STEP-programmi nõustajad teid edasi toetama nii kaua, kuni seda vajate. Noorele oleme toeks 6 kuud. Toetus on suunatud ennekõike nõustamisele ja võimalike probleemide ennetamisele. Seni ei ole STEP-programmi läbinud noortega seoses tekkinud suuri probleeme, kuid vahel võib olla vajalik ennetavalt tegutseda, et aidata tööandjal, noorel endal või tema mentoril lahendada mõni olukord.

STEP on noorte tööturule kaasamise programm, mis on ellu kutsutud Siseministeeriumi poolt ja on suunatud õigusrikkumise taustaga 15-26-aastaste noorte töölemineku toetamisele Tallinnas ja Harjumaal. Praegu on meie partneriks üle 170 erinevat tööandja, kuid otsime pidevalt ettevõtjaid lisaks.