STEP-programmiga koostöö näeb välja järgmiselt:

1. STEP-programmi nõustaja valib välja kandidaadi, kes vastab ettevõtte ootustele ning võtab ettevõttega ühendust.
2. Juhul kui teil on hetkel vabu tööpakkumisi, siis tutvustab nõustaja teile konkreetse noore tausta (töökogemust, õigusrikkumisi jm). Soovi korral saadetakse lisaks kogu oluline informatsioon kandidaadi kohta, nagu tööle kandideerimise avaldus, CV, taustainformatsioon ja nõustaja hinnang kandidaadile.
3. Kui ettevõte on kandidaadi tööle võtmisest huvitatud, siis korraldab ettevõte kandidaadiga tööintervjuu, millel osaleb tööandja või noore soovi korral ka STEP-programmi nõustaja.
4. Kui peale vestlust tunnete, et noor teie ettevõttesse sobib, siis võite kokku leppida, kas proovipäevas või töötamise alustamise kuupäevas ning sõlmida tavapärase töölepingu.
5. Ettevõte allkirjastab STEP-programmiga kinnituslehe, mis kinnitab et noor tema juures töötab – see on täisealiste noorte puhul aluseks 900 eurose toetuse saamiseks. Võimalus on ka noor tööle võtta läbi töötukassa teenuse, millega saate 50% meie noorele makstud palgast tagasi (rohkem infot: siin).
6. Soovitame tungivalt, et noorele määrataks ka mentor. See tagab noore pikemaajalise tööl püsimise. Mentorile pakume tasuta mentorluse koolitust.
7. STEP-programmi töötajad toetavad ettevõtet ja mentorit noore tööle asumisel ja kuni 6 kuud peale noore tööle asumist.
8. 6-kuu möödudes saadab ettevõte STEP-programmile arve 900-le eurole (täisealiste noorte puhul).