STEP-programm aitab suurendada õigusrikkumise taustaga noorte tööhõivet ning toetada nende otsust asuda tööle või õppima.
STEP-programm tugineb Taanis juba kümme aastat töötavale programmile High:five, mille abil on töö- või õppimisvõimalus leitud enam kui 1500 noorele ja millega on liitunud ligi 1600 ettevõtet.

Soovin lisainformatsiooni programmi kohta:

  TÖÖ OTSIB TEGIJAT

  Otsid võimalust töötada või õppida? Vaata järele, kas vastad programmi tingimustele ja registreeri ennast. Võtame sinuga ühendust.

  Saada osalemissoov
  Osale nõustamisel
  Täida ankeet
  Leia sobiv töö

   Tähelepanu, programmis osalemiseks on vaja vastata jaatavalt kõigile neljale allpool olevale tingimusele.

   Olen 15-29-aastane

   Olen toime pannud õigusrikkumise

   Soovin töötada

   Ma ei õpi ega tööta hetkel

   STEP-programmi väljatöötamist ja elluviimist rahastab aastatel 2015-2020 Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti Vabariigi Siseministeerium

   EL_Sotsiaalfond_horisontaalne0_sisemin_3lovi_est

   Kellele on programm mõeldud?

   Programm on mõeldud 15-26 aastastele noortele, kelle on varasemaid õigusrikkumisi ning kes praegu ei õpi ega tööta.

   Mida tähendab õigusrikkumise taust?

   Kuna STEP-programm on mõeldud õigusrikkumise taustaga noortele, siis sobivad meie programmi noored, kes on toime pannud kuriteo või korduva väärteo.

   Kellele on programm mõeldud?

   Programm on mõeldud 15-26 aastastele noortele, kelle on varasemaid õigusrikkumisi ning kes praegu ei õpi ega tööta.

   Kellele on programm mõeldud?

   Programm on mõeldud 15-26 aastastele noortele, kelle on varasemaid õigusrikkumisi ning kes praegu ei õpi ega tööta.

   Kellele on programm mõeldud?

   Programm on mõeldud 15-26 aastastele noortele, kelle on varasemaid õigusrikkumisi ning kes praegu ei õpi ega tööta.

   NÕUDMISED MILLELE NOOR PEAB VASTAMA
   Et saada meilt toetust, peavad noorel olema täidetud järgnevad kriteeriumid:

   Noor peab olema võimeline ja valmis töötama

   Noor peab olema võimeline ja valmis töötama – noor peab olema motiveeritud, mis tähendab, et ta peab ise aktiivselt osalema tööotsingus ja panustama lahenduste leidmisesse koostöös meie nõustajaga.

   Noor on nõustajaga suhtlemisel vastutaja, ta peab kinni pidama kokkulepitud kohtumistest ja olema täpne. Nõustaja ja programmi töötajad ei sekku noore isiklikku ellu, et aja teda hommikul üles ega vii tööle.

   Noor peab tegutsema iseseisvalt, võtma vastutuse ja hoolitsema oma töö eest, vastasel juhul on nii tema kui ettevõtte ootuste täide mineku võimalused minimaalsed.

   Kui noor ei ilmu kohale, ilma et ta oleks kohtumise varasemalt tühistanud või kui ta tundub olevat mittehuvitatud ja ükskõikne, siis ei kuulu see noor meie sihtrühma.

   Noor peab olema lõpetanud oma seadusevastased tegevused

   Noor peab olema lõpetanud oma seadusevastased tegevused – me küsime noorelt tema varasemate õigusrikkumiste kohta.

   Samuti viime läbi taustauuringu, mille eesmärgiks on selgitada välja noore motivatsioon ja hinnata tema suutlikust mitte panna toime õigusrikkumisi programmi kestel. Kui karistus on kantud, peab noorel olema võimalus alustada puhtalt lehelt.

   Kuid meil on oluline põhjalikult noort hinnata ja kindlustada, et noor on jätnud oma ebaseadusliku mineviku seljataha ning et tal ei ole enam sellele omast mõtlemist. Kui see nii ei ole, siis ta ei kuulu meie sihtrühma.

   Noor ei tohi kasutada narkootikume

   Noor ei tohi kasutada narkootikume – meil on nulltolerants ükskõik millise narkootikumi tarvitamise suhtes, sest kuriteod ja narkootikumide kasutamine käivad tihti käsikäes ja me ei saa selliseid noori suunata ettevõtetesse tööle.

   Kui juhtub, et me oleme hoolimata kõigist ettevaatusabinõudest suunanud ettevõttesse tööle noore, kes tarvitab narkootikume ja ettevõte meid sellest teavitab, siis on meil kohustus koheselt pakkuda abi ja leida ettevõttega koostöös ettevõttele sobilikud lahendused. Narkootikume tarvitav noor ei kuulu meie sihtrühma.

   Noorel peab olema kindla aadressiga elukoht

   Noorel peab olema kindla aadressiga elukoht – noorel peab olema kindel elukoht, sest on keeruline hoida kindlat töökohta, kui magada väljas või sõbra juures.

   Me peame kindlustama, et noorel on oma elukoha küsimused lahendatud enne kui ta ettevõttesse tööle suuname.

   Peale selle, et see on lugu pidav ettevõtte suhtes, aitab kindla elukoha omamine ka noorel astuda sammu parema elu suunas. Kui kindla elukoha leidmine ei õnnestu, siis ei kuulu noor meie sihtrühma.

   Ettevõtjatele info:

   Kes on mentor?

   Mentor on ettevõtte töötaja, kes võtab enda peale ettevõttesse tööle tulnud noorel inimesel teretulnud tunde loomise ja tutvustab talle töökoha igapäeva rutiine. Samuti saab mentor tutvustada noorele kõiki suhtlemise ja käitumise reegleid töökohal, mida pole kirja pandud.

   Mentor on inimene, kellega noor inimene puutub iga päev kokku ja kelle poole ta võib pöörduda nõu saamiseks. Mentor aitab noorel inimesel säilitada positiivset arengut. Tihti võib mentorist kujuneda noorele inimesele eeskuju ja isiklik nõuandja ka muudes kui tööga seotud olevates eluosades. Seetõttu on noorele inimesele head mentorid ettevõtte töötajad, kes on sallivad, aga kindlameelsed.

   Mentor on noorele inimesele eeskujuks ja juhendajaks, kuid ta peab teadvustama oma piire ja neid kindlameelselt hoidma. Kui mentor seob end noore eluga liialt, siis võib see mõjutada töökeskkonda. Mentor peab tähelepanu pöörama sellele, et mitte muutuda isiklikul tasandil noorega seotuks.

   Mentori roll on toetada noore oskuste ja ise hakkama saamise oskuse arengut. Mentori tegevuse lõppeesmärk peab olema noorest eemaldumine ja noorel ise tegutseda ja vastutada laskmine. Iga mentor saab ise otsustada, kui palju on mõistlik olla noorega seotud.

   Noor peab olema lõpetanud oma seadusevastased tegevused

   Noor peab olema lõpetanud oma seadusevastased tegevused – me küsime noorelt tema varasemate õigusrikkumiste kohta.

   Samuti viime läbi taustauuringu, mille eesmärgiks on selgitada välja noore motivatsioon ja hinnata tema suutlikust mitte panna toime õigusrikkumisi programmi kestel. Kui karistus on kantud, peab noorel olema võimalus alustada puhtalt lehelt.

   Kuid meil on oluline põhjalikult noort hinnata ja kindlustada, et noor on jätnud oma ebaseadusliku mineviku seljataha ning et tal ei ole enam sellele omast mõtlemist. Kui see nii ei ole, siis ta ei kuulu meie sihtrühma.

   Noor ei tohi kasutada narkootikume

   Noor ei tohi kasutada narkootikume – meil on nulltolerants ükskõik millise narkootikumi tarvitamise suhtes, sest kuriteod ja narkootikumide kasutamine käivad tihti käsikäes ja me ei saa selliseid noori suunata ettevõtetesse tööle.

   Kui juhtub, et me oleme hoolimata kõigist ettevaatusabinõudest suunanud ettevõttesse tööle noore, kes tarvitab narkootikume ja ettevõte meid sellest teavitab, siis on meil kohustus koheselt pakkuda abi ja leida ettevõttega koostöös ettevõttele sobilikud lahendused. Narkootikume tarvitav noor ei kuulu meie sihtrühma.

   Noorel peab olema kindla aadressiga elukoht

   Noorel peab olema kindla aadressiga elukoht – noorel peab olema kindel elukoht, sest on keeruline hoida kindlat töökohta, kui magada väljas või sõbra juures.

   Me peame kindlustama, et noorel on oma elukoha küsimused lahendatud enne kui ta ettevõttesse tööle suuname.

   Peale selle, et see on lugu pidav ettevõtte suhtes, aitab kindla elukoha omamine ka noorel astuda sammu parema elu suunas. Kui kindla elukoha leidmine ei õnnestu, siis ei kuulu noor meie sihtrühma.