STEP-programm aitab suurendada õigusrikkumise taustaga noorte tööhõivet ning toetada nende otsust asuda tööle või õppima.
STEP-programm tugineb Taanis juba kümme aastat töötavale programmile High:five, mille abil on töö- või õppimisvõimalus leitud enam kui 1500 noorele ja millega on liitunud ligi 1600 ettevõtet.

Soovin lisainformatsiooni programmi kohta:

TÖÖANDJALE

Kas soovid enda jaoks leida sobivaid ning motiveeritud noori töötajaid ja samal ajal arendada vastutustundlikku ettevõtlust? Loe lähemalt, kuidas osaleda.

NOORELE

Kas oled 15-26-aastane, soovid leida tööd ja vastad programmis osalemise tingimustele? Tule ja liitu, aitame sul leida sobiva töökoha või minna õppima, et tulevikus tööd leida.

SPETSIALISTILE

Kas su igapäevane töö viib sind kokku noortega, kellel on õigusrikkumise taust ning kes hetkel ei tööta ega õpi, kuid võiksid seda teha? Vaata, kuidas STEP-programmiga koostööd teha.

LÄHEDASTELE

Kui sa oled mures oma lapse, lähedase või sõbra pärast, kes on 15-26-aastane, ei tööta ega õpi ja on toime pannud mõne õigusrikkumise? Vaata, kuidas STEP-programm saab noort aidata.

  STEP-programm aitab suurendada õigusrikkumise taustaga noorte tööhõivet ning toetada nende otsust asuda tööle või õppima.
  STEP-programm tugineb Taanis juba kümme aastat töötavale programmile High:five, mille abil on töö- või õppimisvõimalus leitud enam kui 1500 noorele ja millega on liitunud ligi 1600 ettevõtet.

  Soovin lisainformatsiooni programmi kohta:

  TÖÖANDJALE

  Kas soovid enda jaoks leida sobivaid ning motiveeritud noori töötajaid ja samal ajal arendada vastutustundlikku ettevõtlust? Loe lähemalt, kuidas osaleda.

  NOORELE

  Kas oled 15-26-aastane, soovid leida tööd ja vastad programmis osalemise tingimustele? Tule ja liitu, aitame sul leida sobiva töökoha või minna õppima, et tulevikus tööd leida.

  SPETSIALISTILE

  Kas su igapäevane töö viib sind kokku noortega, kellel on õigusrikkumise taust ning kes hetkel ei tööta ega õpi, kuid võiksid seda teha? Vaata, kuidas STEP-programmiga koostööd teha.

  LÄHEDASTELE

  Kui sa oled mures oma lapse, lähedase või sõbra pärast, kes on 15-26-aastane, ei tööta ega õpi ja on toime pannud mõne õigusrikkumise? Vaata, kuidas STEP-programm saab noort aidata.

   STEP on mõeldud 15-26-aastastele noortele, kes on süüteo toimepanemise eest karistusõiguslikult vastutusele võetud ning kes hetkel ei tööta ega õpi. Programmi viiakse ellu eeskätt Tallinnas ja Harjumaal.

   STEP-programmi meeskond otsib pidevalt uusi koostööd teha soovivaid partnerettevõtteid.

   STEP-programmi eesmärgiks on ühendada erinevate osapoolte head kavatsused väikeste sammude kaupa suureks ja püsivaks muutuseks.

   STEP-programmi väljatöötamist ja elluviimist rahastab aastatel 2015-2020 Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti Vabariigi Siseministeerium

   EL_Sotsiaalfond_horisontaalne   0_sisemin_3lovi_est