Kuidas STEP töötab?

Noor:

 • Õigusrikkumise taustaga 15-26 aastane
 • Võimeline ja valmis töötama, aga vajab selleks tuge
 • Lõpetanud seadusevastased tegevused
 • Ei tarvita narkootikume
 • Püsiva aadressiga elukoht Tallinnas või Harjumaal
 • Võtab meiega ise ühendust (telefoni, e-meili või ankeedi näol)
 • Täidab kodulehel ise
 • Või koos koordinaatori abiga
 • Koordinaator võtab ühendust noorega, ja täpsustab üle, kas noor vastab programmi tingimustele
 • Vajadusel väljavõte karistusregistrist
 • Muu vajalik info tausta kohta, mis ankeedist puudu jäi ja nõustajal oluline teada on
 • Kui noor kuulub programmi, siis viib koordinaator noore kokku nõustajaga
 • Kui ei kuulu, siis anname nõu, kuhu edasi pöörduda või mida saaks teha, et meie programmi kuuluda. Toetame noort sobiva lahenduse leidmisel.
 • Võib täita esimesel kohtumisel koos nõustajaga
 • Enne programmiga liitumist on vaja noorel täita nõusoleku avaldus, millega annab õiguse meil tema eest rääkida erinevates asutustes ja kus loetleb oma õigusrikkumised
 • Kui nõusolekut avaldusega ei anna, siis ei saa teda programmi võtta
 • 2-5 nõustamist
 • Vahe mitte üle 2 nädala nõustamiste vahel
 • Nõustamiste eesmärk, et noor oleks valmis minema tööle/õppima, mis talle sobib ja motiveerib
 • Kui ei, siis põhjendus miks ja mida edasi teha, et meilt edaspidi tuge saada
 • Kui jah, siis tööintervjuu või õppeasutuses kohtumine
 • Intervjuule või kohtumisele tuleb nõustaja kaasa
 • Positiivse tööintervjuu järel algab peale lepingute allkirjastamist töö vastava tööandja juures
 • Tööandja pakub noorele välja mentori oma töötajate seast
 • Õppekohas on noorel kontaktisik
 • Toetame noort, tema mentorit ja tööandjat, kui nad seda vajavad
 • Nõustaja on noorega kuue kuu jooksul kolm korda kontaktis ja teadlik sellest, kuidas noorel parasjagu läheb

Tööandja

 • STEP-programmi tööandjate nõustaja võtab ühendust tööandjaga ja tutvustab programmi
 • Tööandja kontakteerub ise STEPi meeskonnaga
 • Lepitakse kokku edasise tegutsemise osas
 • Tööandja huvi korral kohtub programmi esindaja tööandjaga ja tutvustab STEPi pakutavaid võimalusi lähemalt
 • Kui tööandja on huvitatud noori tööle võtma läbi STEPi, siis allkirjastatakse kahepoolne koostööleping
 • Tööandja valib oma töötajate seast võimalikud mentorid noortele, kes tööandja juurde tulevikus tööle tulevad
 • Toetame mentorite valikul
 • Mentoritele tasuta mentorluskoolitused
 • Tööandjate nõustaja on alati tööandjatele kättesaadav ja vajadusel tuleb ka kohale, kui tahetakse midagi täpsustada või arutada